členství

Pro naše členy připravujeme takové aktivity, které přispějí k jejich rozvoji i na domácí půdě a které jsou oboustranně velmi přínosné, a to nejen v oblasti obchodně-ekonomických vztahů. Jedná se o pořádání akcí především společenského charakteru, kdy mají naši členové možnost upevňovat své podnikatelské vztahy, informovat se o svých podnikatelských aktivitách, či diskutovat otázky, které je zajímají nebo jsou pro ně jinak důležité. Tradicí Česko-izraelské smíšené obchodní komory se stala také setkání se špičkovými představiteli politického a hospodářského života, ale i s významnými umělci obou zemí. Příkladem mohou být diskusní setkání, v jejichž rámci pravidelně diskutujeme s představiteli vlády ČR. Pravidelně pořádáme rovněž odborné semináře zaměřené na oblasti jako je například HiTech, Kybernetická bezpečnost či praktické informace pro podnikání (nejen s izraelskými subjekty).

ČISOK je již tradičním partnerem v rámci příprav podnikatelských delegací doprovazející oficiální návštěvy českých představitelů ve Státě Izrael (poslední akcí tohoto charakteru byla státní návštěva prezidenta ČR v Izraeli v říjnu 2013) a již deset let se aktivně podílíme rovněž na organizaci odborných misí do Izraele zaměřených na oblasti jako zdravotnictví, zemědělství, vodohospodářství, HiTech, kybernetická bezpečnost, Smart Energy a další. Na přípravě těchto misí velmi úzce spolupracuje s obchodním oddělením české ambasády v Tel Avivu i s izraelskou ambasádou v Praze. Dále spolupracuje s řadou ministerstev a dalších státních organizací a již více než dva roky také se sesterskou Izraelsko-českou obchodní a průmyslovou komorou působící v Tel Avivu. Podporujeme a napomáháme rovněž vzniku bilaterálních odborných a obchodních setkání na nejvyšší úrovni.

V roce 2012 založila Česko-izraelská smíšená obchodní komora rovněž prestižní Cenu Arnošta Lustiga, jejímž cílem je celospolečenská podpora hodnot Odvaha a Statečnost, Lidskost a Spravedlnost. Historicky prvním laureátem se stal pan Václav Malý, Cenu za rok 2012 získala paní Kamila Moučková. Více informací na www.cenaarnostalustiga.cz