MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU INTER-EXCELLENCE PODPROGRAMU INTER-ACTION

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) tímto informuje, že byla dne
1. listopadu 2017 vyhlášena veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „VES18IZRAEL“) v rámci programu INTER-EXCELLENCE a jeho podprogramu INTER-ACTION.

Tato vyhlášená veřejná soutěž se vztahuje pouze na česko-izraelskou spolupráci, tedy spolupráci mezi českými podniky zabývajícími se výzkumem a vývojem a partnerem ve Státě Izrael, v projektech aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje. Spolupráce je založena na mezivládní Dohodě mezi Vládou Státu Izrael a Vládou České republiky o dvoustranné spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromé sféře, podepsané dne 30. března 2009. V předchozích letech byla tato dohoda realizována za využití programu GESHER/MOST.

Cílem je prostřednictvím rozvoje mezinárodní dvoustranné spolupráce podniků obou smluvních stran v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji podpořit vývoj inovovaných produktů a služeb, směřující k posílení konkurenceschopnosti českých firem. Doba řešení projektů, které získají podporu od MŠMT je stanovena na 3 roky, počínaje nejdříve dnem vyhlášení podpory na řešení schválených projektů MŠMT a s ukončením řešení nejpozději do 31. prosince 2020.

Maximální výše finanční podpory na jeden projekt je 4 mil. Kč, celkem se bude ve výzvě rozdělovat 12 mil. Kč. Z hlediska tématu nejsou projekty nijak omezeny (v původním programu Gesher/Most bylo vybráno 6 prioritních oblastí, což však už teď neplatí).

Veškeré podrobnosti k vyhlášené veřejné soutěže, včetně kompletní zadávací dokumentace, jsou k dispozici ke stažení na stránkách MŠMT .

Obdobně na izraelské straně, kde jako implementační orgán vystupuje agentura ISERD, je vyhlašována odpovídající výzva k podávání návrhů společných projektů.