o nás1

Česko-izraelská smíšená obchodní komora (ČISOK)

byla založena v únoru roku 1996, je tedy jednou z nejdéle fungujících obchodních komor působících v České republice. ČISOK je právnickou osobou ustavenou na základě zákona o hospodářských stycích se zahraničím a takto je také zapsána v Obchodním rejstříku. Je členem Federace izraelských binárodních komor, které působí ve více než šedesáti zemích světa.

Česko-izraelská smíšená obchodní komora je neziskovou a nevládní organizací. Jejím posláním je napomáhat svojí činností ke všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi českými a izraelskými podnikatelskými subjekty. Při svém založení si ČISOK vytkla za své hlavní poslání podporovat a rozvíjet česko-izraelské obchodní vztahy. Proto se snažíme navazovat a rozšiřovat kontakty mezi podnikatelskými subjekty obou zemí, poskytovat informační servis podnikatelům a zajišťovat odbornou pomoc při uzavírání obchodních smluvních vztahů.

ČISOK velmi úzce spolupracuje s obchodním oddělením české ambasády v Tel Avivu i s izraelskou ambasádou v Praze. Dále spolupracuje s řadou ministerstev a dalších státních organizací a již více než dva roky také se sesterskou Izraelsko-českou obchodní a průmyslovou komorou působící v Tel Avivu.

Pro naše členy připravujeme takové aktivity, které přispějí k jejich rozvoji i na domácí půdě a které jsou oboustranně velmi přínosné, a to nejen v oblasti obchodně-ekonomických vztahů. Jedná se o pořádání akcí především společenského charakteru, kdy mají naši členové možnost upevňovat své podnikatelské vztahy, informovat se o svých podnikatelských aktivitách, či diskutovat otázky, které je zajímají nebo jsou pro ně jinak důležité. Tradicí Česko-izraelské smíšené obchodní komory se stala také setkání se špičkovými představiteli politického a hospodářského života, ale i s významnými umělci obou zemí. Příkladem mohou být diskusní setkání, v jejichž rámci pravidelně diskutujeme s představiteli vlády ČR. Pravidelně pořádáme rovněž odborné semináře zaměřené na oblasti jako je například HiTech, Kybernetická bezpečnost či praktické informace pro podnikání (nejen s izraelskými subjekty).

Česko- izraelská smíšená obchodní komora sdružuje aktuálně více než sto členů, včetně nejvýznamnějších izraelských společností působících v ČR.

V lednu 2013 vznikl na půdě Komory Výbor pro vědu, výzkum a inovace, jejímž současným předsedou je vicepresident ČISOK Mgr. Tomáš Pojar. Výbor sdružuje významné představitele české vědy a institucí, které se touto problematikou zabývají. Jeho posláním je napomáhat rozvoji vztahů mezi Českou republikou a Izraelem v této oblasti, stejně jako podporovat přenos know-how a výměnu informací mezi oběma zeměmi.

ČISOK je již tradičním partnerem v rámci příprav podnikatelských delegací doprovazející oficiální návštěvy českých představitelů ve Státě Izrael (poslední akcí tohoto charakteru byla státní návštěva prezidenta ČR v Izraeli v říjnu 2013) a již deset let se aktivně podílíme rovněž na organizaci odborných misí do Izraele zaměřených na oblasti jako zdravotnictví, zemědělství, vodohospodářství, HiTech, kybernetická bezpečnost, Smart Energy a další. Podporujeme a napomáháme rovněž vzniku bilaterálních odborných a obchodních setkání na nejvyšší úrovni.

V roce 2012 založila Česko-izraelská smíšená obchodní komora rovněž prestižní Cenu Arnošta Lustiga, jejímž cílem je celospolečenská podpora hodnot Odvaha a Statečnost, Lidskost a Spravedlnost. Historicky prvním laureátem se stal pan Václav Malý, Cenu za rok 2012 získala paní Kamila Moučková, Cenu za rok 2013 obdržel v dubnu Bedřich Utitz, čtvrtým laureátem Ceny Arnošta Lustiga se v květnu 2015 stal Petr Sýkora. Více informací na www.cenaarnostalustiga.cz