President Česko-izraelské smíšené obchodní komory pan Pavel Smutný převzal francouzský Řád umění a literatury ve stupni Rytíř z rukou J. E. pana velvyslance Rolanda Galharagua.

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil dne 15. listopadu 2017 v podvečerních hodinách na Francouzském velvyslanectví v České republice.

Tímto státním vyznamenáním je oceněna dlouholetá práce a podpora nejen francouzského umění, ale umění ve své ryzí podstatě a napříč evropskými národy.

Panu presidentovi srdečně blahopřejeme.

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
administrativa, média a sociální sítě
tel.: +420 224 032 161