Slavnostní otevření vyhlídkové věže v Izraeli

Ve večerních hodinách dne 9. listopadu 2017 bylo završeno úsilí několika desítek lidí, kteří se rozhodli, že městu Jeruzalém věnuji vyhlídkovou věž „kaktus“.

Slavnostní otevření věže se konalo za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana, mininstraně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, starosty města Jeruzaléma Nira Barkata, autora díla, mistra Martina Rajniše, ředitele Českého centra Lukáše Přibyla a mnoha dalších.

IMAG4334

Po úvodních vystoupení hlavních hostů byla slavnostně přestřihnuta páska a věž tak mohla přijmout do svých útrob první návštěvníky.

Místo bylo vybráno opravdu pečlivě. Silueta a dominance věže, zvláště ve večerních hodinách, je fascinující a přitom vůbec nepůsobí nuceným či rušivým dojmem. Prostor v okolí Hansen House – Center for Design and Technology tak zcela změnil svou tvář a troufám si tvrdit, že rozhodně k lepšímu.

IMAG4345

Na závěr již neformálního setkání předseda naší partnerské komory ICCCI David Hercky předal ocenění za prohlubování vzájemných vztahů oběma přítomným členům vlády a poděkoval jim za jejich osobní přínos.

Krásný den z Jeruzaléma přeje Karel Kortánek, CEO ČISOK