Členství

Služby Česko-izraelské smíšené obchodní komory pro členy

 • Rozvoj všestranného vzájemného obchodu mezi českými a izraelskými podnikatelskými subjekty
 • Vyhledávání obchodních partnerů
 • Poskytování informačního servisu podnikatelům a zajišťování odborné pomoci při uzavírání obchodních smluvních vztahů
 • Organizování podnikatelských misí a obchodních cest do Izraele
 • Pořádaní společenských akcí, při kterých mají naši členové možnost upevňovat své podnikatelské vztahy, informovat se o svých podnikatelských aktivitách, či diskutovat otázky, které je zajímají nebo jsou pro ně jinak důležité
 • organizování diskusních setkání se špičkovými představiteli politického a hospodářského života, ale i s významnými umělci
 • Pořádání odborných seminářů zaměřených na oblasti jako je například HiTech, Kybernetická bezpečnost či praktické informace pro podnikání (nejen s izraelskými subjekty)
 • Informace o obchodních poptávkách a tendrech izraelských společností
 • Informace o výstavách, veletrzích, seminářích a konferencích pořádaných v Izraeli
 • Právní a jazykový servis
 • Propagace Vaší společnosti na webových stránkách a tištěných materiálech Česko-izraelské smíšené obchodní komory

Pro reference Česko-izraelské smíšené obchodní komory, prosím, kontaktuje obchodní oddělení příslušných ambasád v České republice a Izraeli.