Společnost CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING GROUP si plně uvědomuje vážnost situace spojenou s rizikem onemocnění COVID 19 a snaží se na ni adekvátně reagovat. Zavedla nezbytná bezpečnostní opatření v souladu s posledním nařízením vlády ČR, ať se to týká opatření na pracovišti nebo kontaktu s klienty.

V současné době jsou připraveni realizovat všechny smluvené i rozjednané zakázky, přijímat nové a pomáhat subjektům, kterým v důsledku celosvětových omezení vypadli dodavatelé, objednávky nebo zaměstnanci.

Jako člen ČISOK budou potěšeni jakoukoliv spoluprácí nejen s členskými firmami, například při organizaci a koordinaci přeprav ze vzdáleného východu pro firmy, které sem potřebují dostat zdravotnický materiál. Prezentace celé  skupiny je zde na stránkách společnosti http://www.group-cos.com/

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 775 919 160