Srdečně Vás zveme ke sledování slavnostního otevření Centra česko-izraelských inovací a partnerství (CCIIP), které proběhne 20. května 2021, od 9:00 do 11:00 hod. Přenos budete moci sledovat živě ZDE

Centrum vytváří platformu pro spolupráci českých a izraelských subjektů při transferu know-how a rozvoji inovací pro oblast moderní zdravotní péče. Navazuje svým zaměřením i strukturou partnerů a podporovatelů na olomoucké Česko-izraelské inovační dny Smart Healthcare. Významným faktorem pro založení centra v Olomouci je znalostní a inovační zázemí BEA Olomouc, Fakultní nemocnice Olomouc a zdravotních fakult Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem celého projektu je vytvořit aktivní systém spolupráce – ABC Bridge – mezi Českou republikou a Izraelem, který by realizoval propojením izraelských a českých inovačních ekosystémů v oblastech Academic, Business a Culture.

„Základem úspěšných vědeckých i podnikatelských projektů je společenské a kulturní partnerství. Domnívám se, že toto centrum bude dalším důležitým příspěvkem k posílení česko-izraelské spolupráce. Jde o projekt, který má růstový potenciál a těšíme se na jeho výsledky“, uvedl ke vzniku CCIIP Pavel Smutný, president Česko-izraelské smíšené obchodní komory.

 Více informací naleznete v přiložené pozvánce  Pozvánka CZ IZR inovační centrum a na webových stránkách centra: http://www.beahealthinn.cz/

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 775 919 160