Nošení roušky

• mít zakrytá ústa a nos je povinné ve všech vnitřních prostorech budov mimo bydliště či místa ubytování

• ve vozech veřejné dopravy i na jejích zastávkách, nástupištích, v přístřešcích MHD a čekárnách

• z povinnosti platí množství výjimek: roušku nemusí nosit třeba zaměstnanci vykonávající práci na jednom místě při dodržování dvoumetrového rozestupu, lidé pracující ve vysokých teplotách, redaktoři, moderátoři a jejich hosté, řidiči veřejné dopravy pokud nejsou v kontaktu s cestujícími, pacienti v nemocnicích, sportovci, děti do dvou let či děti a pracovníci v mateřské škole atd.

Shromažďování

• shromažďování je ve vnitřních i venkovních prostorách omezené na maximálně šest osob (s výjimkou rodiny a zaměstnání a dále jednání veřejné správy či politických stran). I profesionální sportovci mohou trénovat maximálně po šesti. Při tréninku se musí rozdělovat do skupinek.

• omezení platí například pro sportovní či náboženské akce, taneční akce, přehlídky či ochutnávky

• zcela zakázána jsou kulturní představení, veletrhy, kongresy, poutě, zavřená jsou vnitřní sportoviště, zoologické zahrady, muzea, galerie, hrady a zámky

• v nákupních centrech, obchodech a provozovnách služeb se smí lidé pohybovat maximálně ve dvoučlenných skupinách, které mají mezi sebou dvoumetrové rozestupy (s výjimkou dítěte do 15 let v doprovodu dospělého ze společné domácnosti)

• pokojně se shromažďovat (například při povolené demonstraci) může nejvýše 500 lidí ve skupinách po maximálně 20 lidech, skupiny musí být od sebe alespoň dva metry a všichni účastníci musí mít roušku

Obchody a služby

• obchody a služby zůstávají otevřené za dosavadních pravidel (dostupnost dezinfekce, dodržování rozestupů, informování zákazníků o pravidlech apod.)

• zkoušení oděvů a obuvi je možné až po té, co si člověk vydezinfikuje ruce. Při vrácení oděvů se zboží uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům

• holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby musí dodržovat přísnější hygienická pravidla; zákazník ani personál nesmí vstoupit do provozovny, pokud má teplotu nad 37 stupňů Celsia či jiné příznaky nemoci covid-19

• v nákupních centrech, obchodech a provozovnách služeb se smí lidé pohybovat maximálně ve dvoučlenných skupinách, které mají mezi sebou dvoumetrové rozestupy (s výjimkou dítěte do 15 let v doprovodu dospělého ze společné domácnosti)

Restaurace

• restaurace, hospody, bary a kluby musí být úplně uzavřené (do 3. listopadu)

• jídlo mohou prodávat z výdejního okénka, které může být otevřené do 20:00

• pití alkoholu v okolí provozoven i jinde na veřejnosti je zakázané

• hotelové restaurace mohou v omezem režimu fungovat do 20:00

Školy

• základní, střední a vysoké školy jsou uzavřeny (do 1. listopadu), výuka probíhá on-line

• na středních školách je zakázána i prezenční praktická výuka

• na vysokých školách mohou být studenti na klinické a praktické výuce a praxi v lékařských a zdravotnických studijních programech, povolena je pedagogická praxe. Zkoušky jsou možné absolvovat v maximálně deseti lidech

• na týden od 26. do 30. října jsou vyhlášeny mimořádné prázdniny

• žáci a studenti nesmějí pobývat v domovech mládeže a internátech, na vysokoškolských kolejích nesmějí být ubytovaní studenti s jiným bydlištěm v Česku, výjimku mají studenti s vládou nařízenou pracovní povinností nebo zmíněných oborů. A také ti, co nemají jinou alternativu bydlení. Zároveň stát umožní studentům testy zdarma, aby mohli bez obav, že nakazí rodiče, odjet domů

• kraje musí určit školy nebo školní zařízení pro péči o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví nebo zaměstnanců v sociálních službách ve věku tří až deseti let

• zakázány jsou školy v přírodě

• mateřských škol se omezení netýkají

Úřady

• úřední hodiny se omezují na dva dny v týdnu a maximálně pět hodin denně

• úřady upřednostňují písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním, pokud je to možné. Možnost osobního kontaktu ale úřady musí zachovat

Zdravotnická a sociální zařízení

• návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí jsou zakázané, výjimkou je přítomnost u porodu, návštěva pacientů nezletilých či s omezenou svéprávností, v hospicech s pacienty v konečném stádiu nevyléčitelného onemocnění

• přítomnost u porodu je povolena jen při splnění několika podmínek. Jde o rodiče dítěte nebo osobu žijící s rodičkou ve společné domácnosti, porod probíhá v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, je zamezen kontakt s ostatními rodičkami, podrobí se měření teploty před vstupem, která musí být nižší než 37,0 stupňů Celsia, nesmí mít příznaky nemoci covid-19, používá minimálně chirurgickou roušku (nikoli látkovou)

• návštěvy v domovech pro seniory a odlehčovacích sociálních službách jsou zakázané. Výjimka platí pro nezletilé, osoby s omezenou svéprávností, se zdravotním postižením, lidi v posledním stádiu nevyléčitelné nemoci

Příjezd do Česka

• člověk, který pobýval déle než 12 hodin v posledních 14 dnech ve státech, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19, musí před vstupem do Česka vyplnit on-line příjezdový formulář

• v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) musí člověk neprodleně oznámit tuto skutečnost na dálku (například telefonicky či e-mailem) svému praktickému lékaři

• při přechodu státní hranice se musí člověk podrobit kontrole na příznaky covidu-19, pokud se u něj potvrdí, musí spolupracovat se zdravotníky při odběru vzorku

zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/seznam-omezeni/r~efe8232e0d2711eba6f6ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR2abnEiDip1uzL22pnkX6IQLw-i_CgYD3tnD3-c7jS3Loxbo8e9PzwXUHI 

 

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 775 919 160