Týden od schválení velkokapacitních testů pracují vědci z centra BIOCEV v plném tempu. Čtyři týmy jsou v provozu denně, včetně víkendů. Do Vestce míří vzorky z pražských nemocnic i domovů s pečovatelskou službou. Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy nabízí testovací služby i dalším institucím.

Tým vědců z centra BIOCEV, ve spolupráci s Katolickou univerzitou v belgické Lovani, Národní referenční laboratoří pro chřipku SZU a Ústavem hematologie a krevní transfuze, rychle zavedl metody umožňující spolehlivou detekci viru SARS-CoV-2. Vědci také ověřují postupy detekce, které nebudou závislé na dodávkách komerčních diagnostik a které vyvíjí Ústav organické chemie a biochemie AV ČR spolu s dalšími týmy.

„Zjišťování přítomnosti viru zahrnuje dvě fáze. Z pacientských vzorků nejprve získáváme genetickou informaci viru, nukleovou kyselinu – RNA. Dalším krokem je hledání a namnožení určitých sekvencí genomu viru, které jsou specifické pouze pro SARS-CoV-2 a nenachází se v jiných virech či v lidském organizmu. Pomocí této metody jsme schopni tyto sekvence zachytit,“ vysvětluje RNDr. Ruth Tachezy, hlavní koordinátorka testování v  BIOCEV. „Výhodou implementované metody je její citlivost a nezávislost na komerčních diagnostikách, a též možnost vyšetření velkého počtu vzorků,“ dodává Ruth Tachezy.

Do velkokapacitního testování v centru BIOCEV se přihlásilo přes sto dobrovolníků z řad zaměstnanců. Pomáhají s infekčním i neinfekčním materiálem, izolací a manipulací s RNA, metodou PCR, administrativou a logistikou. Na testování se podílejí především virologické laboratoře a výzkumné infrastruktury 1. lékařské fakulty UK a Přírodovědecké fakulty UK, Biotechnologického ústavu AV ČR a Ústavu molekulární genetiky AV ČR.

Postupy izolace i zkušenosti z testování se pravidelně sdílejí s dalšími pracovišti v České republice i v zahraniční. Informační platformu poskytl například Weizmannův institut věd v Izraeli.

https://www.biocev.eu/cs/o-nas/aktuality/biocev-uz-testuje-stovky-vzorku-z-nemocnic-i-domovu-pro-seniory.221

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161