Více než tisíc vzorků denně může testovat mezinárodní vědecký tým z centra BIOCEV, společného pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy. Dnes o tom rozhodl Státní zdravotní úřad.

Biotechnologické a biomedicínské centrum ve Vestci u Prahy se zapojí do iniciativy akademických pracovišť, jejímž cílem je zrychlit testování populace na přítomnost viru SARS-CoV-2, způsobující onemocnění COVID-19. Pro testování byly vyhrazeny a speciálně upraveny laboratoře splňující nejvyšší nároky na práci s infekčními biologickými vzorky.

„Naši pracovníci jsou náležitě vyškoleni a mají dlouhodobé zkušenosti v oblasti manuální izolace vzorků, detekce i obsluhy nejmodernějšího přístrojového vybavení,“ říká RNDr. Ruth Tachezy, hlavní koordinátorka testů v centru BIOCEV.

Na testování se budou podílet virologické laboratoře a výzkumné infrastruktury 1. lékařské fakulty UK a Přírodovědecké fakulty UK, Biotechnologického ústavu AV ČR a Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Sestaven byl také podpůrný a administrační tým složený z vědců a technického personálu centra BIOCEV.

„Navýšení kapacit v testování na přítomnost nového koronaviru je výrazným příspěvkem ke zvládání současné krizové situace a zapojení se vědecko-výzkumných pracovišť je logickým řešením jinak těžko zvládnutelného problému spočívající v nedostatku kvalifikovaných lidí a přístrojového vybavení. Věřím, že i díky našim lidem se podaří dostat situaci brzy pod kontrolu,“ prohlásil prof. Pavel Martásek, ředitel centra BIOCEV.

Zdroj: Biocev.eu

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161