I v roce 2017 bude naše Komora dále rozvíjet česko-izraelské vztahy a pokračovat v navázané spolupráci s izraelskými partnery. Opět se budeme věnovat organizaci misí na významné akce konané v Izraeli a zprostředkujeme členům rovněž nabídky obdržené od velvyslanectví ČR v IL či zástupce CzechTrade v IL. Ve spolupráci s HK ČR a SPD ČR budeme i nadále pokračovat ve spoluorganizování podnikatelských delegací u příležitosti konání státních a oficiálních cest a návštěv ústavních činitelů z ČR a IL.

Izrael patří mezi nejdůležitější obchodní relace ČR. Jako obchodní komora se samozřejmě dlouhodobě snažíme tento trend podporovat a napomáhat navazování vzájemných vztahů mezi oběma zeměmi.

V roce 2017 bude Česko-izraelská smíšená obchodní komora (ČISOK) pokračovat v úsilí o větší zapojení a spolupráci českých a izraelských firem na poli vědy, výzkumu a inovací, zejména v oblasti aplikovaného výzkumu a transferu výsledků VVI do průmyslové praxe

Dále bychom rádi spolupracovali s vládou ČR a TA ČR na zajištění veřejné podpory za motivujících podmínek pro podnikovou sféru a transferu dobré praxe z izraelských a českých institucí a podniků. Pro naše členy a veřejnost chceme uspořádat konferenci na téma VVI za účasti izraelské a české strany.

Rozšíříme náš Výbor VVI o zkušené manažery na poli aplikovaného výzkumu a investic do VVI. Proto budeme aktivní i ve věci podpory start-up firem, u kterých předpokládáme využití výsledků VVI a transferu know-how.

ČISOK naváže i na loňskou konferenci Digitální zdravotnictví Izrael – Slovensko – Česko a bude konfrontovat zkušenosti prezentované na konferenci s reálnými podmínkami v Izraeli a na Slovensku při implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví, kterou na konci roku schválila vláda ČR.

Komora bude v roce 2017 věnovat velkou pozornost bezpečnostní politice v souvislosti se zvyšujícími se riziky vnější i vnitřní bezpečnosti. Pozornost zaměříme na hodnotovou orientaci i na praxi v obraně země a občanů s využíváním zkušeností z Izraele. Trvalým a velice aktuálním tématem pak zůstává bezpečnost na poli kybernetiky.

ČISOK bude svým členům nadále zprostředkovávat informace a názory významných institucí a osobností ovlivňujících veřejný život v ČR ve formě diskusních setkání a kulatých stolů s osobnostmi společenské, kulturní, podnikatelské i akademické sféry. V jarních měsících nás pak opět čeká již 6. ročník udílení prestižní Ceny Arnošta Lustiga.

Pro obory a oblasti, které v Komoře zatím nedominují, jsme připraveni na podnět členů ČISOK vytvářet mikro týmy k řešení problémů u nás i ve spolupráci ČR – IL.

A samozřejmě se velmi těšíme na nové členy, kteří vstoupili během roku 2016 nebo na jeho přelomu. Uvítáme je společně na tradičním setkání s novými členy, kde se nám tentokrát představí i nový velvyslanec Státu Izrael v ČR.

Komora má tak před sebou další velice zajímavý a na události bohatý rok.

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
administrativa, média a sociální sítě
tel.: +420 224 032 161