Praha, 25. března 2021

Ve dnech 23. – 24. března 2021 se uskutečnilo Česko-izraelské podnikatelské fórum ONLINE. V průběhu dvou dní bylo možné zhlédnout vystoupení představitelů obchodních komor a uskutečnit B2B jednání mezi vybranými partnery.

Nadstandardní vztahy mezi Českem a Izraelem zmínil ve svém úvodním proslovu k účastníkům David Herzky, předseda Izraelsko-české obchodní a průmyslové komory: „Obchodní relace mezi Českem a Izraelem se pohybuje kolem jedné miliardy dolarů ročně. Naše země obchodují hlavně ve zdravotnictví, hi-tec a zbrojním průmyslu. Doufám, že do budoucna navážeme spolupráci i v mnoha dalších odvětvích – například v dopravě, či oborech, na které je zaměřené právě toto fórum.“

Důraz na silnější obchodní vztahy mezi Českem a Izraelem kladl ve svém projevu i prezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory Pavel Smutný: „Současná situace přináší změny, které zasáhnou nejen byznys, ale i bilaterální vztahy. Berme to jako šanci a možnost podporovat nové technologie. Obory, na které je zaměřené toto fórum, mají do budoucna obrovský potenciál pro intenzívnější spolupráci mezi ČR a Izraelem.“

Hlavní premisou fóra byla jednání mezi českými a izraelskými firmami, zejména z oborů ICT, Cyber Security, e-health, průmyslového internetu věcí (IoT) a umělé inteligence. Fórum přilákalo přes čtyřicet tuzemských a izraelských společností, které mezi sebou uskutečnily více než osmdesát online obchodních schůzek.

Akci organizovala Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou, Israeli-Czech Chamber of Commerce and Industry, Federation of Israeli Chambers of Commerce, Israel Export Institute, Manufacturers´s Association of Israel a Israeli Federation of Bi-National Chambers of Commerce and Industry.

Kontaktní osoba:

Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel

+420 606 726 354
Česko-izraelská smíšená obchodní komora
Václavské nám.802/56
110 00 Praha 1

TZ_CZ-IL-ONLINE_ FORUM

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 775 919 160