Níže naleznete informace týkající se cestování a přechodu hranic mezi Českou republikou a Izraelem.

1. CESTA Z IZRAELE DO ČESKÉ REPUBLIKY

Informace naleznete také na webových stránkách MZV. Více informací o podmínkách vstupu na území ČR naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz

Cestování z Izraele není v současné době možné.

Od 26.01.2021 do 06.03.2021 je zavedena letecká uzávěra. Všechna osobní letecká doprava je aktuálně zrušená. Ze zákazu jsou vyjmuty pouze zahraniční nákladní, hasičské a zdravotní evakuační lety. Letiště Bena Guriona je uzavřené. Od 28.01.2021 od 17:00 hodin budou až do odvolání uzavřeny také pozemní hraniční přechody Izraele s Egyptem a Jordánskem vč. hraničního přechodu Allenby Bridge.

Upozornění po občany ČR:

V ČR je vyhlášen nouzový stav od 05.10.2020 do 27.02.2021 a platí další opatření a omezení. Od 15.02.2021 se mění pravidla testování na Covid-19 pro cestující do České republiky, která platí jak pro cizince tak občany ČR.

Dochází ke změně kategorizace zemí dle výše rizika výskytu onemocnění Covid-19. Nově jsou stanovené kategorie zemí  s nízkým – zelená, středním – oranžová, vysokým – červená a s velmi vysokým rizikem – tmavě červená (Pravidla pro vstup na území od 05.02.2021 (PDF, 170 KB)).

IZRAEL SPADÁ DO KATEGORIE TMAVĚ ČERVENÉ ZEMĚ

Podmínky pro vstup osob na území ČR z Izraele (týká se cizinců tak občanů ČR):

a. povinnost před vstupem do ČR vyplnit elektronický příjezdový formulář a na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole předložit potvrzení o jeho vyplnění (dostupný na adrese: www.prijezdovyformular.cz);

b. povinnost absolvování PCR testu před vstupem na území ČR (písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku max. 72 hodin od provedení testu). Potvrzení je nutné neprodleně po vstupu naúzemí ČR zaslat krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v příjezdovém formuláři.

c. povinná karanténa (samoizolace) po příjezdu na území ČR v délce minimálně 5 dní  a povinnost absolvovat druhý PCR test nejdříve 6. den na vlastní náklady. Potvrzení o negativním výsledku je nutné neprodleně předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v příjezdovém formuláři. Do doby předložení negativního výsledku testu se na cestujícího vztahuje povinná karanténa.

d. po dobu 10 dnů nutnost nosit respirátor nebo alespoň zdravotnickou roušku.
2. CESTA Z ČESKÉ REPUBLIKY DO IZRAELE

V souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 28. ledna 2021 č. 79 o přijetí krizového opatření, kterým se dále zpřísňují podmínky volného pohybu na území ČR, upozorňujeme na stále platné doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky.

Důrazně upozorňujeme, že z důvodu stále zhoršené epidemiologické situace v ČR i v zahraničí, dochází k výrazným omezením v dopravě a zavádění rozsáhlých restriktivních opatření omezujících vstup a pohyb na území jednotlivých států včetně ČR.

Cestování z České republiky do Izraele není v současné době možné z důvodu kompletní letecké uzávěry vzdušného prostoru a všech pozemních hraničních přechodů trvající min. do 06.03.2021.

3. DOPRAVA:

Letecká: aktuálně neexistuje.

Pozemní cestou: Pozemní hraniční přechody mezi Izraelem a Jordánskem a Izraelem a Egyptem jsou zavřené.
4. OPATŘENÍ:
Došlo k přistoupení k  další fázi rozvolnění lockdownu od neděle 21.02.2021, kdy platí následující opatření:

 zrušen zákaz pohybu na více než 1 km od místa bydliště;

– zrušen zákaz návštěvy jiné domácnosti;

– otevření národních parků a rezervací, zoo, safari parků;

– otevření kadeřnických a kosmetických salonů;

– obnovení možnosti osobního vyzvednutí objednávky jídla v restaurači či ubytování v pensionech;

– otevření všech obchodů, tržišť a nákupních center, synagog a modliteben;

– banky a pošty v provozu;

– prezenční výuka žádů 1.-4., 5.-6. a 11.-12. ročníků do škol dle pravidel semaforu;

Zelená a žlutá města:

–       Kompletní prezenční výuka žáků 1. – 4. ročníku.
–       Od neděle 21. 2. je plánován návrat 5. – 6. a 11. – 12. ročníků.

Oranžová města:
–       Platí stejná pravidla jako u měst zelených a žlutých, ale pouze za předpokladu, že daná obec má v programu Semaforu skóre nižší než 6,5 a bylo zde očkováno více než 70% obyvatel starších 50 let.

Červená města:
–       Vzdělávací systém zůstává nadále kompletně uzavřen.

Pouze pro držitele tzv. zeleného pasu (očkované a uzdravené osoby):

– otevření posiloven, všech ubytovacích zařízení včetně hotelů;

– hotely u Mrtvého moře byly označeny za ztv. zelený ostrov a bude v nich povoleno také otevření jídelen;

– zpřístupnění sportovních a kulturních událostí s místním omezením;

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo zdravotnictví: https://www.health.gov.il/English/Pages/HomePage.aspx
Letiště Ben Gurion: https://www.iaa.gov.il/en-US/rashot/Pages/default.aspx
Testovací místo přímo na letišti Ben Gurion: https://check2fly.co.il/auth
Testovací místa v Izraeli:

Medical Center/lékařské zařízení City
Nahariyah Nahariyah
Ziv Tzfat
Rambam Haifa
Carmel Haifa
Baruch Padeh, Poriya Tiberias
Ha Emek Afula
Hillel Yaffe Hadera
Herzliya Medical Center Herzliya
Beilinson Petach Tikvah
Ichilov Tel Aviv
Sheba Ramat Gan
Wolfson Holon
Shamir (Assaf Harofeh) Beer Yaakov
Kaplan Rehovot
Barzilai Ashkelon
Hadassah Jerusalem
Soroka Beer Sheva
Yoseftal Eilat

Více informací o testování a testovacích místech naleznete na webové stránce: https://www.oref.org.il/12605-17147-en/Pakar.aspx

Zdroj:https://www.mzv.cz/telaviv/cz/konzularni_informace_viza/koronavirus/prechod_hranic_z_cr_a_podminky_cestovani.html 

obrázek:https://www.asociacedice.cz/2016/08/04/galllery-post/

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161