Izraelská vláda rozhodla, že s platností od 8. ledna 2022 budou všechny dosud „rizikové“ země přesunuty do kategorie středního rizika, mezi něž patří i ČR.
Od neděle 9. ledna 2022 bude znovu umožněn vstup plně naočkovaných individuálních turistů do Izraele z těchto zemí.

VSTUP NA ÚZEMÍ IZRAELE

Před cestou je třeba absolvovat PCR test (nejdéle 72 hodin před plánovaným příletem, potvrzení o negativním testu je vyžadováno v angličtině s číslem pasu cestujícího).

Nejdříve 48 hodin před cestou do Izraele je třeba vyplnit příletový formulář: Entry form . Ve formuláři lze také požádat o Zelený pas (tzv. Green Pass) umožňující vstup do restaurací, hotelů, muzeí apod.

Izraelské úřady vyžadují zdravotní cestovní pojištění, včetně doložky, že pojištění zahrnuje i léčbu onemocnění Covid-19 (tato doložka musí být v anglickém jazyce).

 

OČKOVANÉ OSOBY

Do země budou moci přicestovat pouze zcela naočkovaní turisté (po uplynutí 14 denní lhůty po 3. dávce Izraelem uznávaných vakcín či s vakcinací a  certifikátem o prodělaném onemocnění Covid-19, který nesmí být starší 6 měsíců).

Zkrácena je i karanténní lhůta pro tyto cizince. Po povinném absolvování PCR testu po příletu na letišti Bena Guriona lze karanténu v případě negativního výsledku opustit po 24 hodinách samo izolace.

Na základě Certifikátu EU COVID-19 lze požádat o vydání izraelského Zeleného pasu (Green Pass) na jehož základě lze vstupovat do restaurací, ubytovat se v hotelu, navštívit nákupní centra, muzea, galerie, divadla apod.

O zelený pas je možné požádat on-line .

Více informací, jak získat zelený pas.

Za plně očkované považuje ministerstvo zdravotnictví osoby očkované vakcínou schválenou Světovou zdravotnickou organizací: Pfizer, Moderna AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Bharat Biotech, Serum Institute of India, Johnson & Johnson.

Izrael uznává i očkovací látku Sputnik za podmínek, že osoby očkované Sputnikem podstoupí na území Izraele serologický test na protilátky s pozitivním výsledkem.

Za plně očkované jsou považováni:

1. lidé, kteří obdrželi dvě očkovací dávky (v případě Johnson a Johnson jednu dávku) a při vstupu do Izraele uplynulo minimálně 14 dní od obdržení 2. dávky (při odjezdu z Izraele neuplyne více než 180 dní od druhé dávky).

2. lidé, kteří obdrželi tzv. posilovací (třetí dávku) a od její aplikace uplynulo nejméně 14 dní (den očkování není započítáván).

3. lidé, kteří disponují mezinárodně uznávaných certifikátem o prodělané nemoci Covid-19 (digitálně ověřitelným), který byl vydán na základě výsledku tzv. testu NAAT (molekulární test podobný PCR testu) a přicestovali do Izraele 11 dní či déle po absolvování tohoto testu

4. lidé, kteří disponují digitálně ověřitelným certifikátem o prodělání nemoci Covid-19 a jsou očkováni jednou dávkou z vakcín uznávaných Světovou zdravotnickou organizací (výčet výše), aplikovanou před či po zotavení z nemoci Covid- 19, platnost je 180 dní.

 

TESTOVANÉ OSOBY

Pro cizince nelze bez platného digitálního certifikátu do Izraele cestovat.

 

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Lidé, kteří disponují mezinárodně uznávaných certifikátem o prodělané nemoci Covid-19 (digitálně ověřitelným), který byl vydán na základě výsledku tzv. testu NAAT (molekulární test podobný PCR testu) a přicestovali do Izraele 11 dní či déle po absolvování tohoto testu.

Lidé, kteří disponují digitálně ověřitelným certifikátem o prodělání nemoci Covid-19 a jsou očkováni jednou dávkou z vakcín uznávaných Světovou zdravotnickou organizací (výčet výše), aplikovanou před či po zotavení z nemoci Covid- 19, platnost je 180 dní.

Přístup ke službám mají stejný jako osoby očkované s tzv. Zeleným pasem (Green Pass).

DĚTI

Požadavky na očkování dětí (cizinců) při vstupu na území jsou stejné jako u dospělých a u neočkovaných dětí mladších 5 let je třeba vyžádat povolení ke vstupu u Ministerstva zdravotnictví Izraele.

V Izraeli jsou děti očkovány pouze vakcínou Pfizer, která obsahuje třetinovou dávku. Děti od 5 let dostávají dvě dávky, rozmezí mezi 1. a 2. dávkou je 21 dní a po pěti měsících obdrží posilovací (třetí) dávku. Děti zotavené z onemocnění Covid-19 mohou obdržet vakcínu po třech měsících od uplynutí nemoci či od uplynutí pozitivního serologického vyšetření na protilátky.

Mladí lidé mezi 12 a 18 lety dostávají stejnou dávku vakcíny Pfizer jako dospělí. První a druhá dávka je v rozmezí 21 dní. Třetí dávku obdrží po pěti měsících.

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Nejdříve 48 hodin před cestou do Izraele je třeba vyplnit příletový formulář: Entry form

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Podmínky se mění na základě aktuálních opatření. Informace pro turisty jsou k dispozici na stránkách ministerstva turistiky.

V platnosti je systém tzv. „Zeleného pasu“. Při vstupu na řadu míst je tak nutné se prokázat průkazem očkovaného či zotaveného, případně předložit negativní výsledek testu. Osoby bez Zeleného pasu nejsou osvobozeny od povinné karantény po kontaktu s nakaženým.

Od neděle 17. 10. 2021 jsou majitelé podniků povinni kontrolovat zelený pas scanováním a následným porovnáním s identifikačním dokladem.

Na tzv. Zelený pas mají nárok následující osoby:

  • Osoba, u které uběhl alespoň týden od absolvování třetí dávky.
  • Osoba, u které uběhl alespoň týden a méně než 6 měsíců od podání druhé dávky.
  • Uzdravená osoba, u které uběhlo méně než 6 měsíců od uzdravení.
  • Uzdravené osoby, které obdržely jednu dávku vakcíny, mají certifikát platný do 31. 3. 2022
  • Děti mladší 12 let, u kterých uplynulo méně než 7 dní od absolvování RT PCR testu.
  • Osoby starší 12 let, které předloží negativní výsledek antigenního testu, platí 24 hodin od provedení testu.
  • Osoby starší 12 let, které předloží negativní výsledek RT PCR testu, platí 72 hodin od provedení testu.
  • Děti do 3 let věku jsou z povinnosti předkládat negativní výsledek testu vyjmuty.

Dle systému Zeleného pasu jsou zpřístupněny: sportovní a kulturní události, kongresy, hotely a ubytovací zařízení, posilovny a fitness centra, modlitebny s kapacitou více než 50 osob, festivaly, turistické atrakce, univerzity, shromáždění s více, než 100 účastníky.

Vzhledem ke stoupajícímu trendu pozitivně testovaných osob v zemi (dne 6. 1. 2022 byl zaznamenán nejvyšší přírůstek v počtu nově nakažených od začátku pandemie, celkem 16 115 osob) a probíhající 5. vlně, pracují státní úřady se sníženým počtem úředníků, pro státní a soukromý sektor je doporučena práce z domova a přístup na úřady je omezen.

V Izraeli funguje rozlišení lokalit dle rizikovosti a počtů nákazy a od nich se odvíjejících opatření (omezení pohybu apod.), odkaz na stránku, kde lze jednotlivé lokality v Izraeli vyhledat.

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

V případě, že má plně očkovaný cizinec podezření na nákazu, je třeba dle nových pravidel podstoupit nejdříve domácí antigenní test a pokud bude pozitivní, musí se podrobit antigennímu testu v odběrovém centru. Pouze osoby nad 60 let nově podstupují PCR test. V případě pozitivního výsledku je třeba dbát pokynů Ministerstva zdravotnictví.

Zdravotnická zařízení, kde lze podstoupit placený PCR test.

Telefonní linka pro cizince v případě pozitivního PCR testu: + 972506214239.

Na webových stránkách izraelského ministerstva zdravotnictví je publikována informace, že cizinci, u kterých se během pobytu potvrdí klasifikace pacienta s potvrzenou nákazou Covid-19 budou transportováni sanitkou do izolačního zařízení, kde budou pobývat do doby jejich zotavení. Všechny náklady spojené s převozem, pobytem v izolačním zařízení a lékařskou péčí si tito cizinci budou hradit.

Lze také  kontaktovat kliniku Bikurofe, kde mají zkušenosti s léčbou pacientů ze zahraničí s cestovním zdravotním pojištěním, webové stránky jsou v hebrejštině , telefonní číslo: 03-6272350, hovoří anglicky.

Informační linka ministerstva zdravotnictví ze zahraničního telefonního čísla: + 972-8-6241010, z izraelského telefonního čísla: * 5400.

V případě, že propukne nemoc a existují potíže, doporučuje se zavolat záchranku tel: 101.

TRANZIT

Izrael není tranzitní zemí.

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Ministerstvo turistiky

Ministerstvo zdravotnictví Izraele

Testovací centra:

– antigenní testy 

– všechny testy dle lokace v Izraeli

Záchranná služba

Informace pro turisty

 

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Před odletem z Izraele (pokud nemáte platný izraelský Green Pass) je třeba předložit negativní výsledek PCR testu (s platností 72 hodin před příletem do dané destinace) a nejpozději 24 hodin před odletem vyplnit odletový formulář: Exit Statement Form .

 

Přehled podmínek návratu do České republiky

Zdroj: https://www.mzv.cz/telaviv/cz/konzularni_informace_viza/koronavirus/uzavreni_hranic_izraele_pro_cizince.html

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161