• Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Aktuální informace, pokyny a opatření najdete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
  • V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru v České republice spustilo Ministerstvo zdravotnictví ČR nové webové stránky https://koronavirus.mzcr.cz. Široká veřejnost zde najde aktuální statistiky o laboratorních vyšetřeních, informace a opatření vydaná v souvislosti s koronavirem, stránky jsou průběžně aktualizovány.
  • Ministerstvo vnitra na svých webových stránkách https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-informace-mv.aspx připravilo aktuální informace ke COVID-19. Najdete zde informace pro občany, k jednání zastupitelstev obcí, opatření při volbách a pro cizince na území ČR.
  • Informace pro podnikatele a živnostníky v souvislosti s pandemií koronaviru (COVID-19) jsou k dispozici na: www.businessinfo.cz/koronavirus
  • Dnes v pondělí 16. března spouští Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) příjem žádostí do programu úvěr COVID, info na https://www.cmzrb.cz/ . Jde o vládou schválený národní program, jehož cílem je prostřednictvím bezúročných úvěrů usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161