Olomouc/Kinneret 3. října 2021 – Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) podepsala memorandum o spolupráci s izraelskou Kinneret Academic College (KAC) a od květnového založení Centra česko-izraelských inovací a partnerství tak posiluje vazby s izraelským inovačním ekosystémem.

„Naše škola cíleně hledala v ČR partnera, s nímž by mohla rozvíjet společný výzkum, výměnu přednášejících a studentů. Především chceme sdílet inovativní projekty, které mohou přispět  jak ve výzkumu, tak ve výuce,“ říká Yariv Itzkovich, vedoucí katedry managementu lidských zdrojů KAC. Jeho dubnová přednáška o deviatním chování v organizacích v rámci konference Erasmus+ International Week na MVŠO zaujala olomoucké studenty i výzkumníky.

„Spolupráci s KAC chceme rozvíjet nejprve v oblasti managementu a řízení lidských zdrojů, které významně ovlivňují zavádění inovací,“ uvedla Jarmila Zimmermannová, rektorka MVŠO. Podle ní je KAC pro MVŠO inspirativní i ve spolupráci s regionálními firmami a samosprávou.

Areál Kinneret Accademic College byl vybudován na březích Galilejského jezera a dnes zde studuje 4 tisíce studentů z různého kulturního prostředí severního Izraele. Škola je hrdá na svou multikulturní vzdělávací filozofii a usiluje o rozvoj regionu. V rámci kampusu KAC bylo vytvořeno Kinneretské inovační centrum, které jedná o spolupráci s Centrem česko-izraelských inovací a partnerství. Prvotní impuls k navázání spolupráce mezi MVŠO a KAC vzešel od českých diplomatů v Izraeli.

 

Kontakt na média:

Radim Weiss

Moravská vysoká škola Olomouc

 

 

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161