Nadační fond Neuron a Nadační fond IOCB Tech otevírají první ročník studentského stipendia Neuron & IOCB Tech Internships in Israel. Cílem programu je přenesení zahraničních poznatků do české vědy: vysokoškoláci budou v Izraeli pracovat na vlastním výzkumu a navíc poznají izraelský vědecký ekosystém se zaměřením na aplikovaný výzkum, komercializaci a transfer. Nový program je unikátní v tom, že studenty jakýchkoliv oborů díky kontaktům a vazbám správně nasměruje na nejlepší izraelské univerzity a jejich profesory. A tím jim zajistí, že z dvouměsíčního pobytu vytěží pro svojí práci maximum. Přihlášení je možné do 15. března 2023.

Podmínky pro přihlášení na stáž

  • Státní občanství ČR nebo povolení k trvalému pobytu v ČR a studium na české vysoké škole od 3. ročníku bakalářského studia po 1. ročník doktorandského studia

  • Doporučující dopis garanta z české instituce

  • Pozitivní vyjádření izraelského školitele/vedoucího k přijetí na stáž v Izraeli (letter of intent)

  • Vyplnění přihlášky, motivační dopis, životopis a program stáže

Harmonogram 2023

  • 10. ledna – otevření přihlášek

  • 15. března – uzavření přihlášek

  • 2. polovina března – vyhodnocování přihlášek

  • 31. března – vyhlášení nových stážistů

  • duben – podpis smlouvy, vyplacení grantu a přípravné školení

  • 1. května – 15. září – realizace stáží

Více informací ZDE

 

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161