Představení nových členů Komory

Dovolte, abychom Vám představili nové členy, kteří do naší Komory vstoupili v průběhu roku 2020.

Ing. Michael Dezider Iľko, MPA

V současné době působí na Ministerstvu zahraničních věcí ČR na po zici manažer transformace ICT. Zde se podílí na řízení strategických projektů ICT – na transformaci, tvorbě informační koncepce MZV, také připravuje praktický manuál a tréninkový polygon (ICT kopie zastupitelského úřadu na ústředí) pro přípravu oblastních informatiků všech našich sto dvaceti zastupitelských úřadů po celém světě i pro dolaďování funkčnosti nových aplikací. Dlouho se věnoval procesnímu poradenství ve státních i soukromých firmách a společnostech s cílem nastavit strategické řízení, zkvalitnit procesy nebo revitalizovat. V současné době se také zabývá digitální asistivní technologií pro seniory a konzultacím v oblasti sportu (působil jako Digitální zmocněnec Národní sportovní agentury).

 

Martin May

Posledních několik let působí jako poradce pro digitalizaci zdravotní péče. Společně s lékaři a zdravotníky navrhuje řešení, která usnadní práci v nemocnicích a zlepšují kvalitu péče o pacienty. K léčbě jsou dnes využívány nejmodernější lékařské přístroje, ale moderní informatika si cestu do nemocnic teprve hledá. Proto se Martin zaměřuje na uplatnění dosud málo využívaného inovačního potenciálu velkých nemocnic. Snaží se pochopit aktuální problémy zdravotního provozu, nalézat moderní technická řešení a propojovat u jednoho stolu ty, kteří mají problémy, s těmi, kdo je umí a mohou pomoci řešit. Tématu zdravotnictví a jeho digitalizace se Martin věnuje také jako dobrovolník, mentor projektů v rámci česko.digital či ostravského Impact Hubu.

 

Právnické osoby

NTC

Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) je ústav Západočeské univerzity se sídlem v průmyslové části Plzně v České republice. Od roku 2000 se NTC zaměřuje na výzkum a řešení pro zelené technologie a pokročilé materiály v oblasti ekologických zdrojů energie, inteligentních dopravních prostředků a kvality lidského života a zdraví. Témata výzkumu: infračervené technologie, modelování a simulace technických systémů, elektrochemické procesy, pokročilé materiály, biomechanické modely lidského těla, chemické procesy a biomateriály.

 

OrCam Technologies

OrCam Technologies je lídrem v technologiích založených na umělé inteligenci (AI). Společnost založili v roce 2010 profesor Amnon Shashua a Ziv Aviram. OrCam MyEye 2 se dostal na seznam nejlepších inovací TIME Best Inventions of 2019. OrCam MyEye je lehký (22,5 g) a bezdrátový, diskrétně předčítá tištěné a elektronické texty ze všech povrchů v reálném čase, umí rozpoznávat obličeje, čárové kódy, barvy a bankovky. OrCam MyEye se snadno uchytí na obroučky brýlí, díky tomu má uživatel obě ruce volné a nepotřebuje chytrý telefon ani wi-fi připojení.

 

RESPILON Group s.r.o.

RESPILON je brněnská firma působící na mezinárodním trhu. Od roku 2013 se věnuje výzkumu a vývoji produktů z nanovláken. Jejím posláním je využití specifických vlastností nanovláken pro lepší a zdravější život. V současném portfoliu má nanovlákenné produkty na ochranu dýchacího ústrojí, membrány do oken a dveří, funkční membrány pro sportovní a outdoorové oblečení. RESPILON dlouhodobě pomáhá řadě neziskových organizací, které se věnují
dětem a dospělým se sníženou imunitou, těžce nemocným nebo jinak znevýhodněným.

 

Sciplications s.r.o.

Jsme firma zabývající se aplikací biomedicínského výzkumu, především v oblasti asistivních technologií, biomechaniky a zpracování fyziologických dat člověka a živočichů. Náš tým se skládá z odborníků z akademického
prostředí se specializací v oboru biomedicínské inženýrství, informatika a robotika. Máme zkušenosti s řešením vědecko-výzkumných projektů v rámci národních i mezinárodních výzev. Výsledky naší činnosti jsou využívány v aplikační sféře a v rámci vědecko-výzkumných aktivit.

 

Steiner, s.r.o.

Působí na trhu již 30 let. Vyvíjíme a dodáváme software pro zdravotnictví, zejména informační systémy pro nemocnice, laboratoře, radiologická oddělení, krevní banky, patologii a další medicínská pracoviště. Software využívají desítky nemocnic včetně největších fakultních. V zahraničí se úspěšně prosazujeme v imunogenetice a SW pro registry dárců krvetvorných buněk. Software firmy Steiner používají zákazníci ve 40 zemích světa včetně Izraele. Naopak pro české nemocnice nově nabízíme moderní, inovativní a bezpečný izraelský nemocniční informační systém Chameleon.

 

Skupina TRAFICON

TRAFICON působí na Evropském trhu již více než 12 let a je aktivní ve třech hlavních oblastech:

1) Traficon Advisors s.r.o. (www.traficonadvisors.eu) Investiční butik zaměřený na strukturované financování a poradenské služby v oblasti M&A v regionu střední a východní Evropy (CEE), převážně v sektorech energetiky, realit, logistiky a průmyslu.

2) Traficon s.r.o. (www.traficon.eu) Investiční zprostředkovatel – zprostředkování konzervativních investic založených na hmotných aktivech a/nebo cash-flow s minimální volatilitou.

3) Investor ve vybraných realitních a technologických projektech, např. v italské společnosti Solaris Aquae zabývající se návrhem, konstrukcí a dodávkou inovativních zařízení pro výrobu pitné vody z mořské či brakické vody.

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 775 919 160