Rada Komory na svém zasedání 5. června 2024 zvolila novým prezidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory Jiřího Macešku. Reaguje tak na náhlé úmrtí Pavla Smutného.

Jednomyslná volba Rady je signálem stability a kontinuity práce ČISOK vůči členské základně i externím partnerům. Jiří Maceška byl blízkým spolupracovníkem Pavla Smutného a je zkušeným viceprezidentem Komory se silnou podporou a důvěrou členské základny.

Jiří Maceška je jeden ze zakládajících členů Komory. Jeho profesní historie je velmi bohatá. Byl náměstkem ministra průmyslu a obchodu ČR, působil jako velvyslanec ČR při OECD v Paříži a během své kariéry zastával pozice v několika dozorčích radách významných institucích jako Česká pošta, ČEPS a další. Aktuálně je místopředsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

„Česko-izraelská smíšená obchodní komora odchodem prezidenta Pavla Smutného ztratila velkou osobnost, která měla neocenitelné zásluhy na rozvoji vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Státem Izraelem. Jeho odchod nás všechny velmi silně zasáhl a stálou vzpomínkou na něj bude jeho odkaz práce v naší Komoře, kdy pod jeho 15letým vedením získal ČISOK zásadní význam a prestižní postavení,“ říká nový prezident ČISOK Jiří Maceška.

Ondřej Bočkay, výkonný ředitel ČISOK dodává: „I nadále budeme pokračovat v plánovaných aktivitách a nastavených cílech – propagovat posilování nejen hospodářských vztahů mezi ČR a Izraelem, ale také být důvěryhodným partnerem se silnou členskou základnou. Na druhou polovinu roku chystáme Kulaté stoly se zástupci státní a privátní sféry, organizuje zářijovou vodohospodářskou misi do Izraele a v listopadu Česko-izraelský inovační den Smart Healthcare. Věřím, že všechny akce budou pro naše členy vysoce přínosné.“ 

O ČISOK

Česko-izraelská smíšená obchodní komora byla založena v roce 1996, v současné době sdružuje přes 135 členů – malé, střední a velké podniky i významné fyzické osoby. Tato respektovaná nevládní a nezisková organizace je více než 27 let aktivní v podpoře všestranného rozvoje vzájemného obchodu, vědecké spolupráce a transferu know-how mezi českými a izraelskými podnikatelskými subjekty.

Obchodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael je poměrně liberalizovaná. ČR není mezi největšími obchodními partnery Izraele, ale naše obchodní výměna je vyšší než ve sousedních státech našeho regionu jako V4 a Rakouska. Export z ČR do Izraele byl v roce 2023 ve výši 23,6 mld. CZK. Import z Izraele do ČR byl v roce 2023 ve výši 8,6 mld. CZK.

Rada ČISOK se zasloužila o doplnění seznamu o Stát Izrael do nového nařízení vlády, které připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Cizinci z deseti států mimo Evropskou unii (včetně Státu Izrael) od 1. července 2024 nebudou potřebovat pracovní povolení či zaměstnanecké karty. Izraelští občané tak u nás budou mít volný vstup na trh práce v ČR.

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161