Izrael se připravuje na celonárodní „lock-down“ před oslavami židovského nového roku Roš Ha-šana od pátku 18.09.2020 od 14:00 hodin na období nejméně 3 týdnů. Školy a školky jsou uzavřené od 17.09.2020. Denní přírůstky nakažených jsou okolo 4500 za 24 hodin. Izrael provedl ve středu 16.09.2020 rekordních 55700 testů denně na přítomnosti COVID 19, což je rekord od začátku března.

Níže naleznete aktuální informace týkající se cestování a přechodu hranic mezi Českou republikou a Izraelem.

NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru upravuje s účinností od 25. srpna 2020 v 0:00 hod nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, jehož přílohou je tzv. seznam zemí s nízkým rizikem nákazy (zelený seznam). Upozorňujeme, že Izrael aktuálně do tohoto seznamu nepatří.

Podle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví občan ČR, který pobýval v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území států, které nejsou na seznamu s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou povinni nahlásit tuto skutečnost okamžitě po příjezdu na území ČR telefonicky či jiným vzdáleným přístupem krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a bezodkladně (do 72 hodin po příjezdu) se na vlastní náklady na území ČR podrobit RT‑PCR testu na přítomnost SARS CoV-2, v opačném případě bude osobě nařízeno nezbytné karanténní opatření. Do doby předložení výsledku PCR testu nebo po dobu trvání nezbytného karanténního opatření platí zákaz volného pohybu ** po území ČR + povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).

Pokud vstupující osoba nepobývala déle než 12 hodin v posledních 14ti dnech v zemi v červené zóně (tj. nacházela se pouze na území země v zelené zóně, anebo v zemi v červené zóně strávila kratší dobu než 12 hodin – nejsou žádné další povinnosti.

Více informací o podmínkách vstupu na území ČR naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz

Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR.

Informace k testům ze zahraničí: Od 01.07.2020 krajské hygienické stanice neberou zřetel na výsledky testů, které byly provedeny v zahraničí, uznávají se pouze testy provedené na území ČR. Od 24.08.2020 již není třeba testovat děti do pěti let věku po návratu z rizikové země.

Upozorňujeme, že při cestování z Izraele je od 16.08.2020 nově zavedena povinnost požádat o tzv. výjezdní povolení vztahující se na všechny cestující (Izraelce, cizince s pobytovým oprávněním v Izraeli, občany z tzv. zelených zemí, občany z tzv. červených zemí). Nově se musí všichni cestující nejpozději 24 hodin před odletem registrovat a požádat o tzv. „Outbound Passenger Clearance“ na webové stránce Ministerstva zdravotnictví Státu Izrael (https://www.gov.il/en/service/request-depart-from-israel-covid19). Cestujícímu přijde obratem email, který mu spolu s platným cestovním dokladem, letenkou a vytištěným povolením umožní vstup do odletového terminálu letiště Ben Gurion v Tel Avivu. Další informace o povinnostech cestujících a cestování z Izraele naleznete na webové stránce Ministerstva zdravotnictví Státu Izrael (https://www.gov.il/en/departments/air-travel-covid19-israel).

 

VSTUP NA ÚZEMÍ IZRAELE:

S platností od 16.08.2020 vydalo izraelské ministerstvo zdravotnictví seznam tzv. zelených  a červených zemí. Česká republika je na seznamu červeném (viz níže, co to znamená pro cestování občanů ČR do Izraele)Aktuálně platné seznamy naleznete v tomto odkazu (https://www.gov.il/en/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries?skip=0).

Cestování z tzv. zelených zemí: Izraelští občané, cizinci s pobytovým oprávněním v Izraeli a občané ze zelených zemí musí nejpozději 24 hodin před odletem vyplnit registraci na internetu a požádat o tzv. „Inboud Passenger Clearance“ na webové stránce Ministerstva zdravotnictví Státu Izrael (https://www.gov.il/en/service/request-entry-to-israel-covid19). Cestujícímu přijde obratem potvrzující email. Karanténní opatření se na občany Izraele, cizince s pobytovým oprávněním v Izraeli a občany ze zelených zemí vztahuje pouze tehdy, pokud pobývali v posledních 14 dnech před odletem do Izraele v zemi v červené zemi či v případě tranzitu přes červenou zemi opustili tranzitní prostor letiště. Další informace o povinnostech cestujících a cestování do Izraele naleznete na webové stránce Ministerstva zdravotnictví Státu Izrael (https://www.gov.il/en/departments/air-travel-covid19-israel).

K 16.08.2020 mezi zelené země patří: Itálie, Estonsko, Bulharsko, Velká Británie, Gruzie, Německo, Dánsko, Hong-Kong, Maďarsko, Řecko, Jordánsko, Litva, Lotyšsko, Nový Zéland, Finsko, Kanada, Kypr, Rwanda a od 01.09.2020 na seznam byly zařazeny Austrálie, Uruguay, UAE, Irsko, Tchaj-wan, Norsko, Singapur, Portugalsko a Thajsko. Izraelské ministerstvo zdravotnictví bude seznam aktualizovat každých 14 dnů. Od 16.09.2020 na zelený seznam přibylo Srbsko, Kuba, Island, Seychely. Do 22.09.2020 mezi zelené země patří dále Rakousko, Chorvatsko, Maďarsko a Slovinsko, které od 23.09.2020 budou umístěny na červený seznam.

Cestování z tzv. červených zemí:

Pro vstup na území Státu Izrael z červených zemí byl dne 24.08.2020 prodloužen zákaz vstupu všem cizincům do 01.10.2020.
Izraelští občané, cizinci s pobytovým oprávněním v Izraeli musí nejpozději 24 hodin před cestou do Izraele vyplnit žádost o tzv. „Inboud Passenger Clearance“ na webové stránce Ministerstva zdravotnictví Státu Izrael (https://www.gov.il/en/service/request-entry-to-israel-covid19). Zároveň se na cestující vztahuje povinné domácí karanténní opatření na 14 dní v domácí izolaci. Cestující za tímto účelem musí vyplnit on-line formulář „Home Isolation Form“ na adrese: https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation%40health.gov.il?displang=en. Další informace ke karanténě, používání veřejné hromadné dopravy z letiště do místa karantény atd. naleznete v tomto odkazu. Občané v domácí izolaci budou podléhat pravidelným kontrolám ze strany ministerstva zdravotnictví a přísným pokutám v případě jejího porušení.

Občané ČR mají zákaz vstupu na území Státu Izrael. Výjimky pro vstup uděluje na požádání Velvyslanectví Státu Izrael v Praze (výjimky se udělují např. nejbližším rodinným příslušníkům pro cesty na svatbu, narození dítěte, pohřeb).  V případě udělení povolení ke vstupu se na občany ČR vztahuje také povinnost získání povolení k letu „Inbound Passenger Clearance“ a vyplnění „Home Isolation Form“. Termín otevření hranice pro cizince bez povinnosti absolvování karanténního opatření je v současné době nepredikovatelný.

Velvyslanectví ČR v Tel Avivu nevyřizuje žádosti o výjimky ke vstupu do Státu Izrael.

 

DOPRAVA:

Letecká: aktuálně neexistuje přímé letecké spojení mezi Tel Avivem a Prahou. Všechny lety národního dopravce El Al jsou i nadále pozastaveny. Letecké spojení do Izraele je nyní možné přes Paříž (Air France), Frankfurt (Lufthansa), Zurich (Swiss Air), Minsk (Belavia) a Moskva (Aeroflot – od 8.8.2020), Ukrainian Airlines (Kyjev), Turkish Airlines (Istanbul). Nepravidelné linky provozuje společnost Ryanair do Berlína, Bruselu a Vídně. Letiště Davida Ben Guriona zůstane v době celkové uzávěry v provozu pro předem nasmlouvané lety. Uskuteční se však pouze ty lety, které již byly potvrzeny. Nové lety zatím schvalovány nebudou. Občané, kteří se potřebují dostavit na letiště, budou vyjmuti ze zákazu vycházení z domova na více než 500 m od místa bydliště po předložení platné letenky. Na letiště se musí cestující dostavit 4 hodiny před odletem.

Pozemní cestou: Pozemní hraniční přechody mezi Izraelem a Jordánskem a Izraelem a Egyptem jsou zavřené. Hranice mezi Izraelem a Egyptem je uzavřena pouze směrem do Egypta, v opačném směru je umožněn průchod občanům Izraele a na zvláštní povolení držitelům diplomatických pasů.

 

OPATŘENÍ:

Izrael se připravuje na celonárodní „lock-down“ před oslavami židovského nového roku Roš Ha-šana od pátku 18.09.2020 od 14:00 hodin na období nejméně 3 týdnů. Školy a školky jsou uzavřené od 17.09.2020. Denní přírůstky nakažených jsou okolo 4500 za 24 hodin. Izrael provedl ve středu 16.09.2020 rekordních 55700 testů denně na přítomnosti COVID 19, což je rekord od začátku března.

Seznam nejdůležitějších opatření:

– pohyb povolen pouze do vzdálenosti 500 m od místa bydliště (výjimky platí pro provozování osobních sportovních aktivit, darování krve, účast na pohřbu, účast na demonstraci, cestu na letiště do 8 hodin před odletem);
– uzavřeny jsou školy a školky vyjma speciálních vzdělávacích institucí, otevřeny zůstávají dětská hřiště a parky pro návštěvu osob, co bydlí v perimetru 500 m
– zákaz shromáždění větších než 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 osob ve venkovních prostorách;
– vymáhání bezpečné vzdálenosti a bezpodmínečné nošení roušek ve všech prostranstvích;
– uzavření obchodů, restaurací, barů a provozoven (bazény, posilovny);
– restaurace pouze roznáškové služby;
– pošty a banky zůstávají otevřené pro objednané;
– veřejná doprava: kapacita omezena na 50 procent;
– počet zaměstnanců ve státní správě: 50 procent fyzicky na pracovišti nebo 10 osob na jednom pracovišti;

Zdroj: https://www.mzv.cz/telaviv/cz/konzularni_informace_viza/koronavirus/prechod_hranic_z_cr_a_podminky_cestovani.html

 

Další článek k tématu je rovněž dostupný ZDE

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 775 919 160