Od 14. do 18. května 2023 se uskutečnila odborná mise eHealth pro Moravskoslezský kraj. Misi zaměřenou primárně na telemedicínu uspořádala naše Komora ve spolupráci s Centrem česko-izraelských inovací a partnerství, za podpory CzechTrade, Českého velvyslanectví v Tel Avivu a Izraelsko-české průmyslové a obchodní komory.

 

Pro účastníky byl připraven nabitý program, kromě účasti na mezinárodní konferenci Biomed třeba velmi inspirující setkání se zástupci Sheba Medical Center, Maccabi Healthcare Services a izraelskými experty z oblasti telemedicíny. Proběhla také zajímavá setkání s odborníky z Ministry of Health, Reichman University, Clalit Health Services a dalšími. Otevřeli se tak nové příležitosti spolupráce, která může vést ke zlepšení kvality péče v ČR.

 

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161