Ve dnech 20. až 27. května se v Praze sejdou odborníci z předních světových organizací v oblasti prevence proti násilí a sebeobrany. Účastníci z 20 zemí, ve věkové rozmezí 18-68 let, se budou školit jako budoucí trenéři sebevědomé sebeobrany (v angličtině Empowerment Self Defense neboli ESD), založeném na zvládání verbálních, psychologických a fyzických útoků.  Sebevědomá sebeobrana je inovativní vzdělávací nástroj prevence násilí, který prokazatelně účinně snižuje výskyt násilí. Prostřednictvím 5 principů ESD učí soubor dovedností, které lze využít k deeskalaci násilných situací a k obraně sebe i druhých.

TZ ke stažení ZDE 

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161