Dne 28. října 2019 udělil prezident republiky Miloš Zeman Medaili Za zásluhy o stát v oblasti
hospodářské JUDr. Pavlu Smutnému, presidentovi Česko-izraelské smíšené obchodní komory,
právníkovi a filantropovi.

Pavel Smutný jako president Česko-izraelské smíšené obchodní komory velkou měrou přispěl k rozvoji
obchodní, akademické a politické spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael. Smutný se mimo
jiné angažuje v projektech boje se suchem, nakládání s vodními zdroji a přenosu izraelského
technologického know-how do českých podmínek.

„Vyznamenání Pavla Smutného, který je kromě bezpočtu svých dalších aktivit i presidentem ČeskoIzraelské smíšené obchodní komory, chápu i jako ocenění jeho osobního přínosu k rozkvětu vztahů mezi
našimi zeměmi. JUDr. Smutný svou prací významně přispěl k rozvoji česko-izraelské spolupráce napříč
obory, od zemědělství až po kulturu. Za své nasazení a práci si ocenění z rukou prezidenta České
republiky, který je taktéž velkým přítelem mé země, více než zaslouží.“
JE Daniel Meron, velvyslanec Státu Izrael v České republice

„JUDr. Pavel Smutný je osobností vskutku renesanční, mluví mnoha světovými jazyky, má rozsáhlé
znalosti, zejména v historické oblasti. Vyzná se nejen v mimořádně složité společenské situaci dnešní
doby. Je doslova doma v řadě evropských zemí. Že v těžké situaci převzal vedení Česko-izraelské smíšené
obchodní komory, to svědčí o jeho smyslu pro spravedlnost a jisté nebojácnosti. Že ze dříve
zanedbaného tělesa udělal jednu z nejúspěšnějších obchodních komor republiky, to prozrazuje jeho
ojedinělé manažerské dovednosti.“
Mgr. Jefim Fištejn, novinář a spisovatel

Pavel Smutný spolu s prof. JUDr. Zdeňkem Češkou, CSc. a JUDr. Jaromírem Císařem před více než 26
lety založil advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, která je dnes jednou z největších advokátních
kanceláří v České republice. Kancelář při poskytování svých právních služeb dlouhodobě systematicky
chrání a zajišťuje rozvoj nejvýznamnějších státních subjektů.

„Kancelář, do které jsem nastoupil ještě jako student a dnes ji mohu spoluutvářet, se stala mým druhým
domovem. Zásadně přispěla k formování mých životních hodnot, nejen v právu a byznysu. Právě za
tento unikátní přesah vděčím zejména Pavlovi, který mě naučil vnímat svět okolo sebe ve všech jeho
rovinách. Bez nadsázky můžu říct, že dnes tvoří součást mé nejbližší rodiny.“
JUDr. Petr Michal, Ph.D. společník advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ

Další výraznou stránkou veřejného působení Pavla Smutného je podpora české kultury. Jako mecenáš
a filantrop před deseti lety spoluzaložil nadační fond Bohemian Heritage Fund, jehož je presidentem.
Fond podporuje řadu kulturních projektů v oblasti klasické hudby a výtvarného umění. V současné
době nadační fond mimo jiné spoluorganizuje celonárodní sbírku na výstavbu nových varhan pro
svatovítskou katedrálu. Na nyní již vybranou částku ve výši 80 milionů Kč přispěly tisíce dobrodinců.

Pavla Smutného znám více než 10 let. Za tu dobu mohu říci, že je to velice vzdělaný člověk nejen
s velkým a všeobecným rozhledem, ale i s velikým citem a smyslem pro pomoc druhým, tedy pro
dobročinnost. Málokdo ví, že je např. presidentem Bohemian Heritage Fundu, který pod jeho vedením
nejen řadu let organizuje mnoho nadačních koncertů klasické hudby, ale rozhodující měrou se zasloužil
o získání peněz na nové varhany svatovítského chrámu. Kromě toho před deseti lety jakožto president
Česko-izraelské obchodní smíšené komory inicioval založení Ceny Arnošta Lustiga, která si získala v naší
společnosti velké renomé. Myslím, že patří mezi těch pár lidí, kteří pro naši společnost vynaložili velké
úsilí a pomáhají nám všem.“
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přední český kardiochirurg

Pavel Smutný je rovněž držitelem insignií rytíře francouzského Řádu umění a literatury. Ocenění za
trvalou podporu a šíření francouzské kultury a ochranu národního kulturního dědictví mu udělila
francouzská vláda v roce 2017. Od tehdejšího ministra kultury Daniela Hermana získal v roce 2016 Cenu
ministerstva kultury za celoživotní podporu, ochranu a rozvoj národního kulturního dědictví ve všech
oblastech.

Zdroj: https://www.akccs.cz/aktualne/prezident-republiky-udelil-28-rijna-2019-pavlu-smutnemu-meda/

Fotografie: Fotoarchiv KPR, foto: Hana Brožková

 

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161