Kulturní život v terezínském ghettu

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2019 se Hechtově auditoriu Haifské Univerzity uskutečnila připomínková akce s názvem Kulturní život v terezínském ghettu. Součástí tohoto setkání byla vernisáž výstavy z tvorby Gertrudy a Emanuela Groagových a jejich syna Wilhema nazvaná Perspectives, Possible Ways of Grasping Reality. (Manželé Groagovi byli do Terezína deportováni v roce 1942 a dočkali se zde v květnu 1945 osvobození.) Vernisáž navštívil a zahájil velvyslanec ČR v Izraeli Martin Stropnický v doprovodu atašé pro oblast kultury, tisku a školství Veroniky Sidó. Speciálním hostem večera byla Chava Lindenová, dcera manželů Groagových, narozená v roce 1945 v terezínském ghettu, která hluboce lidským a nesentimentálním způsobem podala svědectví o životě svých rodičů.

Součástí programu úvodního dne bylo rovněž promítání filmu Defiant Requiem. Verdi at Terezín. Film vypráví příběh židovského pianisty a dirigenta rumunsko-českého původu Rafaela Schächtera a jeho uvedení Verdiho Requiem v terezínském ghettu v roce 1943.

Následujícího dne seznámil ředitel Institutu terezínských skladatelů Lubomír Spurný shromážděné publikum s kulturním životem v ghettu (Music in Ghetto Theresienstadt). V přehledové přednášce hovořil nejen o významných terezínských hudebnících, ale nastínil rovněž vazby mezi dílem a místem jeho vzniku. Program „Terezín“ tak těmto skladbám dodává zvláštní emocionální hodnotu. Dvoudenní akce pak byla završena úspěšným vystoupením sopranistky Ireny Troupové a pianisty Jana Duška. Na koncertě zazněly skladby Viktora Ullmanna, Pavla Haase, Hanse Krásy, Rudolfa Karla a Hanse Winterberga.

Zmíněnou akci pořádalo České Centrum Tel Aviv, Weiss-Livnat centrum pro studium a výzkum holokaustu, Fakulta umění Univerzity v Haifě, Velvyslanectví České republiky v Izraeli a Institut terezínských skladatelů.

Text a foto: Institut terezínských skladatelů

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161