Ve čtvrtek 27. dubna 2023 se v Top Hotelu Praha uskutečnilo zasedání Valné hromady ČISOK.

Valnou hromadu oficiálně zahájil president ČISOK Pavel Smutný a přivítal přítomné členy a představil hosta J. E. Annu Azari, velvyslankyni Státu Izrael v ČR. V rámci úvodního slova Pavel Smutný poděkoval společnosti TOP HOTELS GROUP a.s. za poskytnutí prostor.

Izraelská velvyslankyně následně přednesla krátkou zdravici, v níž Komoře popřála mnoho dalších úspěchů v její činnosti, poděkovala za spolupráci a ocenila Komoru za její práci ve prospěch rozvoje česko-izraelských vztahů. Poté se již přistoupilo k jednotlivým bodům programu Valné hromady, během nichž bylo zhodnoceno plnění plánu akcí a finanční uzávěrka za rok 2022 a představení aktivit a rozpočtu na rok 2023.

 

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161