Meziparlamentní skupina přátel Česká republika – Izrael

– odsuzuje raketové útoky hnutí Hamás a Islámský džihád na izraelské území a izraelské civilní obyvatelstvo

– považuje tyto útoky za teroristické činy, které vedou k nevinným obětem, škodám na majetku a neomluvitelné eskalaci napětí mezi Palestinci a Izraelci

– vyslovuje plnou podporu Státu Izrael v jeho snaze o obranu proti těmto útokům a považuje ji za legitimní

– vyzývá palestinskou stranu k okamžitému ukončení veškerých násilných akcí směřovaných vůči svrchovanému Státu Izrael

– důrazně požaduje, aby podpora Evropské unie a jiných mezinárodních organizací poskytovaná Palestincům nebyla zneužívána hnutím Hamás k vytváření paramilitární infrastruktury a k vyzbrojování za účelem útoků proti Státu Izrael

– vyzývá všechny strany konfliktu k dodržování mezinárodního práva nejen v oblasti lidských práv

– vyzývá OSN k aktivní účasti na deeskalaci násilí

Zdroj:  https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=14845&fbclid=IwAR0XEKKPWiDjjxBGuCNyW5nbXdQrU-ymyzuukE3R1eNbjumPibSv_pDt2KM

Zdroj obrázku: https://www.businessinfo.cz/clanky/cesky-byznys-objevuje-izrael/

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 775 919 160