Níže najdete odkazy na projekty, které vznikly na ČVUT v souvislosti s pandemií koronaviru. Všechny vznikly z iniciativy vedení školy a vědeckých pracovníků, je zde i jeden studentský projekt a projekt absolventů ČVUT.

Dezinfekce

ČVUT v Praze již vyrobilo třicet tisíc litrů dezinfekce, kterou dodává především do IZS hl. m. Prahy, Policejnímu prezidiu, hasičským sborům včetně dobrovolných hasičů, FN Motol, Horské službě ČR, Letecké záchranné službě Liberec, Krajské nemocnice Kladno, mnoha lékařům a sociálním zařízením. Dále také úřadům – Městské části Praha 6, Praha 7, Praha Suchdol, Praha Čakovice, městskému a krajským státním zastupitelstvím a dalším. Snažíme se pokrýt potřeby těch, které dezinfekci potřebují nejvíce, ale bohužel nejsme schopni vyhovět všem napříč ČR, i kdybychom velmi rádi uspokojili všechny žádající subjekty.

Záměr na vývoj ventilátoru CoroVent

Zástupci Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT pod vedením prof. Karla Roubíka ve spolupráci s odborníky z Fakultní nemocnice Hradec Králové, Thomayerovy nemocnice v Praze, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Státním ústavem pro kontrolu léčiv a iniciativou Covid19cz.cz předložili Vládě ČR prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR ke schválení záměr na vývoj ventilátoru CoroVent, který by mohla využívat všechna zdravotnická zařízení v případě vyčerpání všech dostupných ventilátorů schválených pro klinické použití.

https://aktualne.cvut.cz/stalo-se/20200317-cvut-v-praze-predklada-zamer-na-vyrobu-a-dodani-pristroju-pro-umelou-plicni

Společný postup a výzvu k improvizované ochraně proti koronaviru

Na ČVUT v Praze v Dejvicích se dne 16. března sešli odborníci z vysokých škol a institucí, aby deklarovali společný postup a výzvu k improvizované ochraně proti koronaviru. ČVUT v Praze bylo zastoupeno svým rektorem a fyzikem doc. Vojtěchem Petráčkem, z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT byli přítomni prof. MUDr. Leoš Navrátil a MUDr. Emil Pavlík, z Technické univerzity v Liberci její rektor doc. Miroslav Brzezina a skupinu doplnil český podnikatel a filantrop Martin Hausenblas.

https://aktualne.cvut.cz/stalo-se/20200316-na-cvut-se-sesli-odbornici-a-vyzyvaji-verejnost-k-improvizovane-ochrane-proti

Tito odborníci se podíleli také na scénáři videa Ministerstva zdravotnictví ČR nazvaného „Jak chránit sebe a své okolí“.

https://koronavirus.mzcr.cz/videa/

Návod na masku od rektora ČVUT

Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček prezentoval jednoduchý návod, jak si vyrobit masku doma, viz náš post z Facebooku ČVUT z pátku 13. března.

https://www.facebook.com/CVUT.v.Praze/

Rozhovor rektora ČVUT doc. Petráčka na DVTV na toto téma nejdete na:

https://www.youtube.com/watch?v=qbqV87QV1tI

Výzva ke sbírce roušek

Rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček vyzval studenty, akademické pracovníky a zaměstnance, aby šili roušky pro všechny, kteří jsou v současné době na klíčových pozicích, tedy pro lékaře, lékárníky, prodavačky, pracovníky v sociálních službách a další nyní ohrožené profese.

https://aktualne.cvut.cz/aktuality/20200319-sijte-rousky-pro-klicove-pracovniky

Chatbot

Tři studenti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze spustili chatbota na webu o koronaviru www.koronavirus24.cz, který je on-line 24 hodin denně. Odpoví Vám v podstatě okamžitě na otázky týkající se koronaviru. Informace čerpá z veřejně dostupných zdrojů MZ ČR, Státního zdravotního ústavu a zpravodajského portálu ČT24.

https://aktualne.cvut.cz/stalo-se/20200317-tri-studenti-fakulty-informacnich-technologii-spustili-chatbota-na-webu-o

Nový prototyp respirátoru

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, který je součástí ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT), předal Ministerstvu zdravotnictví ČR prvních patnáct kusů prototypu respirátoru „CIIRC RP95-3D“, který byl v pátek 20. března úspěšně certifikován jako ochranná polomaska s nejvyšším stupněm bezpečnosti FFP3. S výrobou masky na speciálních 3D tiskárnách se tak již mohlo začít. Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček k tomu podepsal dne 23. března memorandum s ministrem zdravotnictví.

https://aktualne.cvut.cz/stalo-se/20200324-cesky-institut-informatiky-robotiky-a-kybernetiky-cvut-ziskal-certifikaci-pro-svuj

Celoobličejové masky pro lékaře v první linii zdarma

České vysoké učení technické v Praze ve spolupráci s pracovní skupinou covid19cz.cz vyvinulo celoobličejové masky. Na designu masky se podíleli David Miklas, Martin Hřeben, Robin Fišer a Pavel Koníř. Projekt těchto celoobličejových respirátorů je sestaven z potápěčských masek. Byl vytvořen prototyp, který byl otestován ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, kde se ověřila jeho funkčnost. Součástí masky je vojenský filtr P3R. Filtrace je 99,999 % a vyšší. Filtr lze také sterilizovat a opakovaně používat.

https://aktualne.cvut.cz/stalo-se/20200325-cvut-v-praze-vyrabi-celooblicejove-masky-pro-lekare-v-prvni-linii-zdarma

Aplikace na boj proti koronaviru, která využívá AI a anonymní sběr dat 

Tým vědců a studentů z Fakulty elektrotechnické bojuje spolu s dobrovolníky z celého světa proti nové koronavirové nákaze spuštěním projektu FreMEn contra COVID, jehož cílem je vývoj unikátní aplikace.

https://aktualne.cvut.cz/stalo-se/20200325-vedci-fakulty-elektrotechnicke-vyviji-aplikaci-na-boj-proti-koronaviru-ktera

 

Aplikace pro učitele dějepisu

Fakulta elektrotechnická ČVUT vnímá komplikovanou situaci, ve které se ocitli učitelé a učitelky dějepisu po uzavření škol. Proto fakulta podporuje a podílí se na webové aplikaci HistoryLab.

https://aktualne.cvut.cz/stalo-se/20200320-predstavujeme-historylab-nastroj-distancni-vyuky-na-nemz-se-podili-fakulta

Vývoj termokamery absolventů ČVUT

Termokamera Workswell MEDICAS, která je určena pro Screening horečnatých projevů infekčních onemocnění, napomáhá v boji proti nákaze COVID-19.

https://aktualne.cvut.cz/stalo-se/20200320-absolventi-fakulty-elektrotechnicke-pomahaji-v-boji-proti-koronaviru-sars-cov-2

Na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT se připravuje robot Pipeťák na testování COVID 19. Testování se účastní i RNDr. Lenka Richterová z FN Bulovka, která vede laboratoř testující na COVID-19.

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161