Dne 19.6.2020 byly zveřejněny oficiální podmínky státního programu „COVID – Nájemné“, v jehož rámci mohou podnikatelé provozující svou činnost v pronajatých či podnajatých prostorách od 26.6.2020 9:00 žádat o státní příspěvek na nájemné za období dubna, května a června 2020, který bude při splnění stanovených podmínek vyplacen ve výši 50% nájemného.

Podmínky čerpání státní podpory v českém jazyce naleznete na tomto odkazu https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/zverejnujeme-vyzvu-k-programu-covid-_-najemne–zadat-o-podporu-bude-mozne-od-26–cervna-2020–255316/.

Kontakt pro více informací:

Mgr. Ing. Michael Novák, partner

rutland & partners, advokátní kancelář s.r.o.

tel: +420 226 226 026

email:

 

  

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161