Škoda Auto Vysoká škola a Česko izraelská smíšená obchodní komora podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci především v oblasti vzdělávací, výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti

Memorandum Škoda Auto Vysoké školy (ŠAVŠ) a Česko izraelské smíšené obchodní komory (ČISOK) navazuje na již ověřenou spolupráci s některými členy komory. Jsou jimi například podpora technického školství od společnosti AIKIT Digital, která je strategickým partnerem ŠAVŠ pro praktickou výuku studentů v oblasti Factory Automation, specificky SCADA, robotika, PLC programování a umělé inteligence. Obě organizace očekávají od spolupráce zásadní zvýšení technické úrovně absolventů.

„Dlouhodobě se soustředíme na naplnění strategických cílů naší školy.  Díky této spolupráci zajistíme další podporu pro naplnění těchto cílů, a tím je také navýšení počtu technicky a odborně vybavených absolventů o 30% v následujících 2 letech,“ uvádí Sandra Lacinová, CEO Škoda Auto Vysoké školy.

Plánované projekty v rámci spolupráce jsou zaměřené především na vyhledávání a poskytování praktikantských míst a výměnu studentů ŠAVŠ. V této oblasti bude zahrnovat spolupráce i stanovování témat, vedení a oponování závěrečných prací zapojených studentů.

„Jsem ráda, že ČISOK a ŠAVŠ uzavírají memorandum, které pomůže prohloubit již stávající spolupráci mezi průmyslovými firmami a startupy v rámci strategických projektů a technologického rozvoje vysoké školy, a zároveň posílí vazby studentů na Izrael jako inspirativní Start Up Nation,“ dodává ke spolupráci Linda Štucbartová, vicepresidentka Česko-izraelské obchodní komory zodpovědná za vědu, výzkum a inovace.

V rámci spolupráce budou probíhat také přednášky a účast členů ČISOK z praxe ve výuce na ŠAVŠ, což je jedním z největších benefitů pro studenty vysoké školy.  Naopak vysoká škola bude členům ČISOK v rámci spolupráce poskytovat vzdělávací služby.

Memorandum mezi Škoda Auto Vysokou školou a Česko-izraelskou obchodní komorou dále zahrnuje spolupráci na vědecko-výzkumných projektech a činnost pro zvyšování efektivity diskrétní i procesní výroby a podporu pro uvedení vybraných řešení start-upů do realizace.

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161