Ve večerních hodinách dne 9. listopadu 2017 bylo završeno úsilí několika desítek lidí, kteří se rozhodli, že městu Jeruzalém věnuji vyhlídkovou věž „kaktus“.

Slavnostní otevření věže se konalo za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana, mininstraně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, starosty města Jeruzaléma Nira Barkata, autora díla, mistra Martina Rajniše, ředitele Českého centra Lukáše Přibyla a mnoha dalších.

Po úvodních vystoupení hlavních hostů byla slavnostně přestřihnuta páska a věž tak mohla přijmout do svých útrob první návštěvníky.

Místo bylo vybráno opravdu pečlivě. Silueta a dominance věže, zvláště ve večerních hodinách, je fascinující a přitom vůbec nepůsobí nuceným či rušivým dojmem. Prostor v okolí Hansen House – Center for Design and Technology tak zcela změnil svou tvář a troufám si tvrdit, že rozhodně k lepšímu.

Na závěr již neformálního setkání předseda naší partnerské komory ICCCI David Hercky předal ocenění za prohlubování vzájemných vztahů oběma přítomným členům vlády a poděkoval jim za jejich osobní přínos.

Krásný den z Jeruzaléma přeje Karel Kortánek, CEO ČISOK

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
administrativa, média a sociální sítě
tel.: +420 224 032 161