Milan Kenkuš je bez debat jednou z nejvýznamnějších polistopadových osobností česko-izraelských vztahů, dobrý duch a čestný člen Rady Česko-izraelské smíšené obchodní komory, člen Vědecké rady Policejní akademie ČR, zakladatel a neúnavný organizátor odborných misí do Izraele, doyen českých politických poradců a české ekonomické diplomacie, odborník na Indonésii a vlastně všechny státy světa, sociolog, vědec a hlavně vážený a dobrý člověk.

V 74 letech nás po dlouhé nemoci opustil JUDr. PhDr. Milan Kenkuš, M.A., CSc., dr. h. c. mult. Byl to odborník s neskutečným přehledem a znalostmi, neúnavný propagátor Státu Izrael v České Republice a neporazitelný diskutér zejména v oblasti geopolitických otázek. Pro většinu z nás byl z profesního hlediska Milan Kenkuš především obchodní rada, který pro Stát Izrael pracoval od samého počátku znovuobnovení diplomatických vztahů s Českou republikou, o které se také zasloužil. Ekonomickou diplomacii dělal přesně tak, jak se dělat má. Nezapomenutelné jsou zejména desítky odborných misí do Izraele s tematikou zdravotnictví, ICT, vodohospodářství, bezpečnost či vinařství, které neúnavně dlouhé roky organizoval. Izrael a jeho obchodní zájmy propagoval také jako odborný mluvčí na řadě odborných konferencí nebo při osobních setkáních s českými a izraelskými firmami na veletrzích a výstavách. Zapadnout by neměla ani jeho nezastupitelná role při samotném založení a modernizaci Česko-izraelské smíšené obchodní komory, jejíž aktivity poté po celou dobu její existence podporoval zejména ze své pozice na Velvyslanectví Státu Izrael. Ve své činnosti využíval především kontakty, které navázal v době svého působení jako poradce pro vládu Mariána Čalfy v devadesátých letech 20. století.

Milan Kenkuš byl také člověk výjimečně vzdělaný. Vystudoval Právnickou fakultu v Praze, na FF UK získal titul v oborech indonéština a sociologie. Sociologii se pak po dlouhá léta věnoval jako vědecký pracovník Akademie věd ČR. V posledních letech jeho celoživotní zásluhy ocenila např. Policejní akademie ČR udělením titulu Doktor honoris causa. Několik českých vysokých škol s ním plánovalo sérii odborných přednášek zejména na téma geopolitologie a ekonomická diplomacie.

Milan Kenkuš byl především člověk skromný, lidský, laskavý a obětavý. Pro dobrou věc a pomoc přátelům dokázal udělat téměř cokoliv. Na své kamarády a kolegy si vždy udělal čas a diskuze s nimi miloval.  Měl talent dávat dohromady ty správné lidi a myšlenky, propojit slibné kontakty, podpořit nadějné projekty.  A když to situace vyžadovala, uměl jen naslouchat. Jeho rady byly vždy přesné, založené na životní moudrosti, vzdělání a životních zkušenostech. Vyplatilo se jimi řídit. Jako dobrý duch řady institucí, organizací a projektů s námi zůstane i nadále.

Milane, děkujeme za vše!

 

Autoři textu: Šárka Stegbauerová, Pavel Košek

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161