Ve čtvrtek 25. června organizoval spolek Hanácký Jeruzalém ve spolupráci s magistrátem města uložení 13 pamětních kamenů za oběti holokaustu z Prostějova. Mají kolemjdoucím připomenout tragický osud konkrétních lidí před domy, v nichž bydleli před odvlečením do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Kameny zmizelých jsou tak nově věnovány například čtrnáctileté Evě Redlichové, její matce Julii Brammerové a nevlastnímu otci Pavlovi Brammerovi v ulici Hvězda. Položeny byly i za bratry Ludvíka, Rudolfa a Josefa Bauerovi v ulici Hanačka, a to před jejich někdejší konfekční továrnou, která nyní funguje jako mateřská škola. Na přelomu června a července 1942 bylo z Prostějova deportováno 1259 lidí, po válce se vrátilo jen 109 osob.

O významu celé akce svědčila i účast zajímavých hostů, mezi nimiž byli předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček, olomoucký arcibiskup Jan Graubner, izraelský velvyslanec Daniel Meron, předseda FŽO Petr Papoušek a zástupci MZV, vedení kraje, amerického velvyslanectví a členové ČISOK Josef Tesaříka a Tomáš Jelínek. Spolek Hanácký Jeruzalém si za své krátké tříleté působení získal respekt řadou úspěšných akcí k místní židovské historii, které napravovaly pošramocenou reputaci města. Prostějov se v letech 2016 a 2017 dostal do hledáčku českých i zahraničních médií kvůli vleklému sporu o důstojnou úpravu starého židovského hřbitova, který doprovázely i antisemitské excesy. Na místě hřbitova, který byl zničen za německé okupace, stále leží ostatky téměř 2000 židovských obyvatel. V loňském roce byla díky novému vedení Prostějova a postojům spolku Hanácký Jeruzalém dosažena dohoda s židovskými organizacemi o řešení širšího prostranství.

Prostějov je jeden z řady příkladů, který demonstruje, že naši členové se nevěnují jen byznysu, ale významně se zasazují o uchování židovské kultury a rozvoji dobrých česko-židovských vztahů. Josef Tesařík a firma Tesco SW hostili v roce 2018 v BEA campus Olomouc workshop Péče o židovské dědictví v olomouckém regionu, který byl důležitým zdrojem inspirací a know-how pro tehdy nově vzniklý spolek Hanácký Jeruzalém.

Krátké video je dostupné zde: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=y1EvidSOmZs&feature=youtu.be

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161