Za moji osobu a Radu naší Česko-izraelské smíšené obchodní komory vyjadřujeme podporu Izraeli, našemu příteli a jediné demokratické zemi na Blízkém východě, v této tak těžké době. Přejeme si, aby se situace co nejdříve uklidnila a aby se našel modus vivendi mezi Izraelci a Palestinci, který tolik potřebuje jak Izrael, tak i my v Evropě.
JUDr. Pavel Smutný, president ČISOK

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 775 919 160