V neděli 19. května zemřel ve věku 64 let prezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory, vynikající právník a filantrop JUDr. Pavel Smutný. Byl významnou osobností českého právnického prostředí a dlouholetým zastáncem posilování hospodářských a kulturních vztahů mezi Českou republikou a Izraelem. Nelze nezmínit i jeho odkaz v podobě podpory české kultury a jeho práci v Bohemian Heritage Fund. Odchází nám velký vizionář ze „staré dobré školy“ a velký český vlastenec.

JUDr. Pavel Smutný byl spolumajitel renomované pražské advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný, která se v letošním roce přejmenovala na PORTOS. Aktivně se věnoval ochraně demokracie a společenské odpovědnosti, podpoře kulturních akcích nejen na území ČR.

V roce 1996 stál u zrodu Česko-izraelské obchodní komory, jejíž byl prezidentem. Udržovat a budovat obchodní vztahy s Izraelem vnímal jako klíčové pro budoucí ekonomický posun České republiky. Jeho odkazem také zůstává založení Ceny Arnošta Lustiga, která se předává každoročně za celospolečenskou podporu hodnot jako je Odvaha, Statečnost, Lidskost a Spravedlnost.

Za dobu svého života získal mnoho mezinárodních ocenění. Jedna z těch nejvýznamnějších je spojena s rokem 2016. V této době mu byla udělena Cena ministerstva kultury, a to za celoživotní podporu, ochranu a rozvoj národního kulturního dědictví. V listopadu 2017 obdržel Pavel Smutný insignie rytíře francouzského Řádu umění a literatury. Dne 28. října 2019 obdržel z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana Medaili Za zásluhy 1. stupně, především za rozvoj vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael. V roce 2023 získal prestižní cenu Jerusalem Award za dlouhodobou podporu vztahů mezi Českou republikou a státem Izrael, jako první Čech v historii.

„Pavel Smutný zasvětil významnou část svého života rozvoji hospodářských i kulturních vztahů mezi Českou republikou a Izraelem. Vnímal to jako klíčové partnerství pro budoucí ekonomický i geopolitický posun obou zemí. Naši členové i partneři mu mnohokrát projevili důvěru a opakovaně zvolili prezidentem ČISOK. Jako první Čech v historii získal v roce 2023 prestižní cenu Jerusalem Award za dlouhodobou podporu česko-izraelských vztahů,“ vzpomíná Ondřej Bočkay, výkonný ředitel ČISOK. „Opouští nás výjimečný člověk, humanista, vlastenec, vizionář, který svým specifickým humorem a projevem dokázal vždy upoutat pozornost. Jeho předčasným odchodem jsem osobně zdrcen. Bude nám všem velmi chybět. Čest jeho památce!“

Oficiální tisková zpráva advokátní kanceláře PORTOS k úmrtí JUDr. Pavla Smutného ZDE

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161