Členství

 

VI. česká vodohospodářská mise do Izraele

Datum konání:8.9.2017 – 14.9. 2017
Druh akce: Mise
Místo konání: Tel Aviv, Izrael
Odborová specializace: vodohospodářství

V návaznosti na dřívější úspěšné aktivity jsme letos opět připravili tentokrát již VI. českou vodohospodářskou misi do Izraele, pořádanou při příležitosti mezinárodní výstavy a konference WATEC Israel 2017 (pro více informací viz website www.watec-israel.com). K účasti již tradičně zveme všechny odborníky z oblasti technologií úpravy vody, vodohospodářství a životního prostředí. Tato mise se koná v termínu 8. – 14. září 2017 a je připravována Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou za laskavé spolupráce Svazu vodního hospodářství ČR, obchodního oddělení Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu a Ministerstva zemědělství.

I letos jsou klíčovými tématy výstavy a konference hledání a aplikace nových a inovativních technologií a efektivních řešení pro oblast přístupu ke zdrojům vody, a to jak v její pitné formě, tak ve formě vhodné pro využití v zemědělství a průmyslu. Jde tedy nejen o odpovědné hospodaření s vodou, ale i o využití všech nejnovějších vědeckých a technických poznatků, na využití odpadních vod, hledání nových zdrojů a technologií jako je desalinace mořské vody a další závažná témata, to vše s prioritním zřetelem na ochranu životního prostředí.

Přihlášku a více informací naleznete v souborech níže:

Přihláška k účasti – Vodohospodářská mise 2017

Česká vodohospodářská mise do Izraele WATEC 2017 – program a cena

BIOMED ISRAEL 2017

Datum konání: 23.5. 2017 – 25.5. 2017
Druh akce: Výstava / Veletrh
Místo konání: Tel Aviv, Izrael
Odborová specializace: zdravotnictví, živé vědy

Česko-izraelská smíšená obchodní komora a zahraniční kancelář CzechTrade Tel Aviv společně organizují pro české firmy i vědecko-výzkumné instituce program spojený s návštěvou mezinárodní konference a veletrhu BIOMED 2017. Konference je zaměřena na představení nových trendů, které budou celosvětově vytvářet budoucnost oboru zdravotnictví a živých věd. Hlavním motem tradiční akce je networking, a to znamená, že kromě hlavního prezentačního programu, panelových diskuzí a kulatých stolů je k dispozici i unikátní on-line B2B Networking Club, kde si každý účastník může najít partnery k jednání podle svého profilu a zaměření. Doprovodný veletrh je potom příležitostí nabídnout své výrobky nebo služby široké mezinárodní komunitě, která se u této příležitosti v Tel Avivu sejde. A protože Izrael patří v oboru zdravotnictví a živých věd do nejužší světové špičky, je úroveň konference i veletrhu velmi vysoká.

Jedná se o největší mezinárodní akci v daném oboru pořádanou v Izraeli. V Tel Avivu se tradičně sejdou odborníci, vědecké ústavy a firmy z oboru živých věd, zdravotnictví, biotechnologií, diagnostiky, farmaceutik a dalších příbuzných oborů. V roce 2016 se akce v různé formě účastnilo více než 6 tis. profesionálních návštěvníků a 150 vystavujících firem z celého světa.

Přihlášku a více informací naleznete v souboru níže:

Přihláška BioMED

WATEC ISRAEL 2015

Datum konání: 13.10. 2015 – 19.10. 2015
Druh akce: Výstava / Veletrh
Místo konání: Tel Aviv, Izrael
Odborová specializace: životní prostředí, voda, odpady

S potěšením navazujeme na již tradiční českou stopu a velmi rádi zveme všechny odborníky z oblasti technologií úpravy vody, vodohospodářství a životního prostředí na již V. českou vodohospodářskou misi do Izraele, při příležitosti mezinárodní výstavy WATEC Israel 2015 (pro více informací o výstavě viz website www.watec-israel.com). Cesta do Izraele je připravována obchodním oddělením Českého velvyslanectví v Tel Avivu a Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou, za laskavé spolupráce Ministerstva zemědělství a Svazu vodního hospodářství ČR a proběhne letos v termínu 13. – 19. října 2015.

Hlavním letošním tématem je hledání a aplikace nových a inovativních technologií a efektivních řešení pro tuto oblast nejen ze strany specializovaných firem, ale i mezinárodních institucí, vlád a akademických a průmyslových kruhů. Nadále akutní problém přístupu ke zdrojům vody, a to jak v její pitné formě, tak ve formě zdrojů pro využití v zemědělství a průmyslu. Jde tedy nejen o odpovědné hospodaření s vodou, ale i o využití nejnovějších vědeckých a technických poznatků, s prioritním zřetelem na ochranu životního prostředí, využití odpadních vod, hledání nových zdrojů, technologií a další závažná témata.

Níže v přiložených dokumentech, které jsou ke stažení, naleznete přihlášku a nástin programu této mise, který – kromě návštěvy výstavy – bude dále upřesňován a konkretizován podle jednání o návštěvách izraelských firem a organizací, které v praxi nabízejí nové myšlenky a technologická řešení, jež jsou aplikovatelná i v našich podmínkách. Zároveň budeme také přihlížet ke specifickým odborným zájmům účastníků cesty. Doplněný odborný program by měl v zásadě pokrýt většinu plánovaného pobytu, nicméně na základě zkušenosti z dříve organizovaných cest neopomeneme ani tentokrát zařadit do programu některé obecně poznávací aktivity. Zároveň bychom Vás rádi upozornili na fakt, že jazykem pro prezentace v rámci odborných návštěv a programu mise bude angličtina. Tato skutečnost by měla být účastníky brána v úvahu, protože vzhledem k individuálně zabezpečenému programu není možné zajistit tlumočení a základní znalost angličtiny by měla postihout alespoň rámec Vašeho oboru.

Jelikož počet míst v odborné misi je omezen, uvítali bychom brzké potvrzení Vašeho zájmu o účast, nejzazší termín je 15. srpen 2015.

Po výborných zkušenostech z dřívějších úspěšných akcí jsme organizačním zajištěním mise pověřili opět touroperátorskou firmu ALEA Tours & Trade s.r.o., kam směřujte své technicko-organizační dotazy (pan Jan Lerbletier, mobil 602 767 502). Své přihlášky k účasti prosím posílejte na e-mail tours@alea.cz a v kopii také na karel.kortanek@ciok.cz.

Pro odborné dotazy a informace o této misi můžete kontaktovat Dr. Milana Kenkuše, člena Rady Česko-izraelské smíšené obchodní komory (mobil 774 288 119 nebo na e-mail isratrade@volny.cz).

Se srdečným pozdravem

RNDr. Petr Kubala, předseda
Svaz vodního hospodářství ČR

Mgr. Karel Kortánek, MBA, výkonný ředitel
Česko-izraelská smíšená obchodní komora

Dr. Milan Kenkuš, čestný člen Rady
Česko-izraelská smíšená obchodní komora

Česká vodohospodářská mise do Izraele WATEC 2015 – upřesněný program a cena

Přihláška k účasti – Vodohospodářská mise 2015

Všeobecné smluvní a obchodní podmínky 2015

 

DLD Tel Aviv Innovation Festival 2015

Zdroj: dldtelaviv.com

Datum konání: 06.09. 2015 – 12.09. 2015
Druh akce: Výstava / Veletrh
Místo konání: Tel Aviv, Izrael
Odborová specializace: Inovace

V termínu od 6. září 2015 do 12. září 2015 proběhne DLD Tel Aviv Innovation Festival.

DLD Tel Aviv Innovation Festival ( dldtelaviv.com ) je zaměřen na setkání se zástupci start-up firem, VC fondů, angels investorů, ale i globálních společností jako Google, Microsoft či Facebook anebo se zástupci měst a neziskových organizací. Tento festival je vhodnou příležitostí k navázání nových kontaktů a nechat se tak trochu inspirovat. Během jednoho týdne se celý digitální a mediální svět soustředí do jednoho města – Tel Avivu. Podrobnější informace o konferenci naleznete níže.

Pokud Vás festival zaujal, kontaktujte nás, prosím, na email: karel.kortanek@ciok.cz

DLD Tel Aviv Innovation Conference 2015 – startup package

 

AGRITECH 2015

Zdroj: www.agritech.org.il

Datum konání: 27.04.2015 – 29.04.2015
Druh akce: Výstava / Veletrh
Místo konání: Tel Aviv, Izrael
Odborová specializace: Zemědělství a lesnictví, Agroprůmyslový komplex

V termínu od 26.4. 2015 zveme všechny české firmy na specializovanou misi spojenou s návštěvou mezinárodního veletrhu, B2B workshopem a dalším odborným programem.

Veletrh AGRITECH Israel ( www.agritech.org.il ) se koná v tříletém cyklu a v roce 2015 bude opět příležitostí seznámit se s vyspělým izraelským zemědělským sektorem, který je zaměřen na efektivní hospodaření s vodními zdroji, moderní technologie zvyšující výnosnost a metody šetřící náklady i životní prostředí. V letošním roce přidáváme i organizaci B2B workshopu, na který českým firmám pozveme vhodné izraelské partnery k individuálnímu obchodnímu jednání. Následná spolupráce pak může mít různou formu – od běžného exportu/importu zboží a služeb, přes společný výzkum a vývoj určitých projektů až po spolupráci na třetích trzích, kde se jedna či druhá strana z různých důvodů obtížně prosazuje.

Pozvanka AGRITECH 2015
Prihlaska_AGRITECH 2015

PROGRAM
Již tradičně u příležitosti veletrhu AGRITECH organizuje týdenní specializovanou misi Izraelské velvyslanectví v Praze ve spolupráci s Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou a za pomoci smluvního touroperátora ALEA Tours & Trade. Mise se koná v termínu 26. dubna – 1. května 2015 a zahrnuje leteckou přepravu, asistenci na letišti, ubytování s polopenzí, B2B workshop (zajišťuje zahraniční zastoupení CzechTrade), návštěvu veletrhu, místní dopravu dle programu a česky mluvícího průvodce.

Jako alternativu nabízí CzechTrade českým firmám kratší odbornou misi, při které si můžete individuálně zvolit přílet i odlet a ubytování. Součástí programu je B2B workshop, on-line registrace v systému Chance2Meet, návštěva veletrhu a networkingový večer spojený s občerstvením.

Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte Vladislava Polácha z CzechTrade nebo přímo kancelář v Tel Avivu, rádi s vámi danou záležitost probereme.

Přihlášky prosím zasílejte e-mailem nejpozději do 27. března 2015, následně poštou doporučeně.

 

Pozvání na odbornou misi do Izraele zaměřenou na Kybernetickou bezpečnost CYBERTECH 2015

CYBERTECH Israel 2015 – program a cena

Přihláška k účasti – CYBERTECH Conference Is rael 2015

Všeobecné smluvní a obchodní podmínky 2015

Rádi bychom Vás jménem Česko-izraelské smíšené obchodní komory pozvali na odbornou misi do Izraele zaměřenou na Kybernetickou bezpečnost u příležitosti konání mezinárodní konference a výstavy CYBERTECH 2015.

Jedná se o největší konferenční akci zaměřenou na oblast Kybernetické bezpečnosti mimo USA, která představí strategie a řešení pro sektory financí, obrany, dopravy, služeb, výzkumu&vývoje, energetiky, zdravotnictví státní správy, telekomunikací. Konference představuje neuvěřitelně rozsáhlou platformu pro B2B, networking, posílení existujících a vytváření nových aliancí.

Cesta se uskuteční v termínu 23. – 27. března 2015. Veškeré další informace včetně přihlášky a předběžného programu naleznete v přiložených dokumentech.

V případě odborných dotazů můžete kontaktovat vedoucího mise a vicepresidenta Komory RNDr. Petra Beneše benes@stech.cz, 603 417 948 a případně s ním prodiskutovat další náměty k programu.

Vzhledem k omezenému počtu letenek Vás prosíme o potvrzení Vaší účasti co nejdříve, nejpozději do 10. února na e-mailové adrese sarka.stegbauerova@ciok.cz

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kdykoli kontaktovat na sarka.stegbauerova@ciok.cz.

 

66th International Astronautical Congress

12-16 October 2015, Jerusalem

IAC 2015 JERUSALEM

To see more information you can visit www.iac2015.org

 

DLD Innovation Festival Tel Aviv, September 2015

2015 will mark the fifth year of DLD Tel Aviv Innovation Festival. In this short period of time this international gathering became the main digital event of the country. A meeting place for start ups, investors and strategic players of the digital space from all over the world.

During seven days close to 100 events are taking place all around the city in a digital celebration. Many different companies and organizations create their own events, the energetic start up community of israel create their own grass root meetups addressing many diverse topics. Parties, receptions, dinners and social meetings are taking place all over the town. Some eight thousand Israelis meet over a thousand visitors from abroad. The week is full of energy and joy.

Most of the events are free of charge and are designed to empower the start up community and create opportunities for meeting and interactions with the large number of visitors from abroad and to form relations with investors and strategic partners in an easy way

Last year companies like Amazon, AOL, Microsoft, Facebook, Google , Yandex , iBM , deutsche telekom, orange and other leading companies created their own events. Delegations came from all over the globe.

We would like to invite you to create and bring your own delegation.

If you are interested to explore the possiblity , Please send us a short email about your organization and the type of people you would like to bring. When approved, the members of your delegation will enjoy a free entry to the DLD conference – one of the main events of the festival, taking place on Sept 8-9. All we ask is that the delegation will consist of professional or business people from outside of israel.

If you are interested to familiarize yourself with this dynamic echo system and to understand the secret of the Israeli innovation, or maybe to find an investment target, or to source some cutting edge innovation – the DLD Tel Aviv Innovation Festival is the place for you.

The festival is held in cooperation with the Tel Aviv Municipality.

Don’t forget to bring your bathing suit ,the beaches are still active in September.

For more information please write to Ruthi Koren ruth@oscar4b.com or Anna Osipov anna@oscar4b.com.

To see the program of last year, please go to www.dldtelaviv.com you will get a good idea of the vast amount of events being held during the festival.

DLD Tel Aviv Innovation Festival 2015 – Bring a Delegation 11.1.15

 

Israel Energy Week, December 3-9

Israel Energy Week combines the top events, the hottest breakthroughs and the leading alternative energy companies from across the globe – all convening in Israel.

www.israelenergyweek.com

From December 3-9, 2014, a series of exhibitions and conferences will be taking place in Tel Aviv and Eilat:

Fuel Choices Summit (Dec 3-4, Tel Aviv)
Energy Utilities Conference (Dec 3-4, Tel Aviv)
The 3rd Annual Smart Energy Summit (Dec 3-4, Tel Aviv)
Electricity 2014 International Convention & Trade Show (Dec 3-6, Eilat)
EnergyVest Summit (Dec 7, Eilat)
The 6th Annual Eilat-Eilot Sustainable Energy Conference (Dec 8-9, Eilat)
Agro-Energy Nexus Conference (Dec 8-9, Eilat)

 

Doprovodná podnikatelská mise předsedy vlády ČR do Izraele, 24.-26.11./27.11.2014

Na základě pověření Úřadu vlády České republiky si Vás dovolujeme pozvat k účasti na podnikatelské misi doprovázející předsedu vlády ČR, pana Bohuslava Sobotku a další ministry při návštěvě Izraele v termínu od 24.-26./27.11.2014 v rámci společného zasedání české a izraelské vlády (G2G). Podnikatelskou misi organizačně společně zajišťují Hospodářská komora České republiky a Česko-izraelská smíšená obchodní komora.

V čele podnikatelské delegace bude prezident Hospodářské komory České republiky pan Vladimír Dlouhý a president Česko-izraelské smíšené obchodní komory panem Pavel Smutný.

Předpokládáme, že delegaci budou tvořit nejen firmy, které již s izraelskou stranou spolupracují a jejichž aktivitu v teritoriu tato významná návštěva může podpořit, ale i představitelé podnikatelských subjektů, kteří chtějí této příležitosti využít k navázání nových obchodních kontaktů. Tomu bude přizpůsoben i program cesty, který připravujeme ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Izraeli, Izraelsko-českou obchodní a průmyslovou komorou a Federací izraelských obchodních komor.

V programu podnikatelské mise počítáme s uspořádáním workshopu a následných bilaterálních jednání českých a izraelských firem, dále kulatého stolu s předsedou vlády ČR a zúčastněnými ministry, galavečeří za účasti oficiální delegace české a izraelské strany a významných podnikatelských subjektů obou zemí. Protože je jedním z hlavních témat cesty velice diskutovaná oblast vědy, výzkumu a inovací inovace plánujeme rovněž pro zájemce z tohoto okruhu návštěvu špičkových izraelských institucí a pracovišť vědy a výzkumu.

Účastnický poplatek činí 39.700,- Kč za osobu a zahrnuje leteckou dopravu do Tel Avivu a zpět, ubytování po dobu trvání mise v hotelu King David (kategorie 5 hvězd), místní transfery, podíl na cateringu, podíl na pronájmu jednacích prostor a organizační poplatek. Účastnický poplatek s individuální dopravou (bez zajištění letecké dopravy) činí 32.300,-Kč.

PROFIL čj

PROFIL ENG

Závazná přihláška – bez zajištění letecké dopravy

Závazná přihláška

V případě zájmu zašlete, prosím, vyplněnou závaznou přihlášku (sken+formát MS Word+originál poštou) a vyplněné firemní profily (MS Word) na leinerova@komora.cz v kopii na sarka.stegbauerova@ciok.cz nejpozději do 26.10.2014.

 

3. česko-izraelský vodohospodářský seminář

Dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na 3. česko-izraelskou vodohospodářskou konferenci. Konference, jejímž partnerem je rovněž naše Komora, se koná již příští týden – v termínu 20. – 23. října. Veškeré další detaily a podrobný program naleznete níže.

V případě Vašeho zájmu nás, prosím, informujte na sarka.stegbauerova@ciok.cz, nejpozději do pátku 18. října.

pozvánka_všichni_cz

 

Informace z konference DLD Tel Aviv v Izraeli: inspirace pro inovativní firmy a investory

Zdroj: www.businessinfo.cz

Autor: Zastupitelský úřad České republiky

Ve dnech 16. a 17. září 2014 se v Tel Avivu konal v areálu bývalé vlakové stanice Orient expresu již pátý ročník konference DLD Tel Aviv. Jedná se o setkání všech aktérů na poli hi-tech jak z Izraele, tak ze zahraničí. Akce se zúčastnili zástupci start up firem, VC fondu, investoři známí jako tzv. angels, ale i přední nadnárodní společnosti jako Google, Microsoft, Facebook, Amazon, GM, Kimberly Clark či Amdocs.

Zastupitelský úřad ČR v Tel Avivu se stejně jako v minulosti i letos podílel na inovativním semináři organizovaným Delegací EU v Izraeli, kam přizval zástupce společnosti AVG Technologies. Tématem semináře letos byla role Venture Capital fondů.

Panelisté v rámci konference diskutovali různá témata např. jaká je role nadnárodních hi-tech firem v Izraeli, jaká je budoucnost kybernetické bezpečnosti, jak mohou města a státní správa využívat inovací, jak získat finance pro rozjezd start upu, jaká je role sociálních médií, jakou roli hrají technologie v urbanismu či jak je z hlediska inovaci důležité přehodnocovat stávající status quo. V neposlední řadě několikrát zazněl dotaz, v čem spočívá výjimečnost „start up nation“. Jedná se o kombinaci jedinečných faktorů pramenících ze specifické mentality přistěhovaleckého státu, neustálého existenčního ohrožení, nutnosti zkoušet nové možnosti, hledat řešení na zdánlivě neřešitelné problémy a v pozitivním vnímání neúspěchu.

V rámci doprovodného programu měli účastníci možnost navštívit technologické inkubátory, ale i řadu networkingových, firemních a neformálních akcí v centru města. Konference DLD Tel Aviv byla rovněž propojena s konferencemi Cyber Security na Telavivské univerzitě, Cities Summit Tel Aviv v Suzanne Dellal Center. Všechny akce měly i velkou mediální pozornost. Z českých médií se DLD Tel Aviv účastnil šéf komentátor týdeníku Ekonom.

Telavivská radnice dlouhodobě podporuje akce tohoto typu a Tel Aviv je právem mezinárodně uznávaným hi-tech hubem, který nabízí inovativním firmám žádoucí ekosystém. Přidanou hodnotou je i jeho snadná dostupnost, poloha na pobřeží Středozemního moře a zejména liberální atmosféra pulzujícího a přátelského města. Všechny tyto přednosti přitahují technologické talenty, investory hledající slibné start-upy a mezinárodní firmy, které zde zakládají své pobočky či R&D centra. Radnice rovněž usiluje o speciální „start-up“ vízum, které umožní „enterpreneurům“ ze zahraničí snadný pobyt.

V Izraeli vznikla řada úspěšných technologických firem a aplikací, jejichž hodnota dnes dosahuje miliard amerických dolarů. Nejznámějšími izraelskými start-upy je např. aplikace pro mobilní komunikaci WhatsApp, kterou v únoru 2014 koupil Facebook za 19 mld. USD nebo navigační aplikace Waze. Za tu zaplatil Google za 966 mil. USD. Obě jsou dostupné i v českém jazyce. Taxi si lze objednat prostřednictvím GetTaxi a parkování najít pomocí aplikace Parko. Izraelský hi-tech ekosystém mapuje aplikace Mappedinisrael.

www.businessinfo.cz/cs/clanky/informace-z-konference-dld-tel-aviv-v-izraeli-inspirace-pro-inovativni-firmy-a-investory-56392.html

 

Israel Homeland Security 2014, Tel Aviv

Místo konání: Tel Aviv

Datum: 9. – 12. listopadu 2014

Program ke stažení zde

Přihláška ke stažení zde

Vážené dámy, vážení pánové,

jak mnozí z Vás již ví, proběhne v termínu 9. – 12. listopadu 2014 ve veletržním centru v Tel Avivu již třetí mezinárodní konference a výstava Israel Homeland Security 2014. Veškeré detaily této akce včetně programu konference a seznamu vystavovatelů jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách http://www.israelhls2014.com.

Rádi bychom Vás informovali, že mise je v současné době již plně obsazena, je možné se však přihlásit jako náhradník.

Letošní konference a výstava navazují na stejné, velmi úspěšné konference pořádané v letech 2010 a 2012 a jejich hlavním zaměřením budou opět problémy vnitřní bezpečnosti, tedy oblasti činnosti státních orgánů i soukromých institucí, které mají co do činění s jejím zajištěním, včetně boje proti terorismu, organizovanému zločinu, počítačovým útokům, následkům přírodních katastrof, pirátství a podobně. Tak jako dříve je ideální platformou pro mezinárodní setkání především zástupců silových a průmyslových ministerstev, představitelů tajných služeb a útvarů ochrany, starostů měst a vedoucích činitelů orgánů municipální bezpečnosti a pracovníků bezpečnostních institucí, majících ve svém resortu ochranu citlivých infrastruktur jako jsou letiště, elektrárny, IT, počítačová centra, distribuční sítě atd.

Tématy konference jsou letos například:

- Kybernetická bezpečnost
- Ochrana kritické infrastruktury
- Krizový management
- Boj proti terorismu

Na přípravě programu konference se podílejí všechna příslušná izraelská ministerstva a bezpečnostní experti specializovaných institucí a firem, které mají s těmito tématy dlouholetou zkušenost a logicky představují absolutní světovou špičku v oboru.

Vaši cestu si stejně jako v minulosti můžete zajistit samostatně, nicméně pro ty z Vás, kteří by uvítali organizační pomoc z naší strany, se Obchodní oddělení Velvyslanectví státu Izrael v Praze spolu s Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou rozhodlo vypravit organizovanou delegaci českých odborníků na tuto zajímavou konferenci v termínu 9. – 13. 11. 2014. I v případě individuální cesty nabízíme českým účastníkům možnost registrace na akci přes Obchodní oddělení Velvyslanectví Státu Izrael v Praze, která zahrnuje slevu ve výši 30% ze standardního registračního poplatku.

V případě zájmu o registraci touto formou nás, prosím, informujte na níže uvedených kontaktech co nejdříve.

Po zkušenostech z úspěšných předchozích akcí jsme organizačním zajištěním pověřili touroperátorskou firmu ALEA Tours & Trade s.r.o., kam můžete směřovat své eventuální technicko-organizační dotazy (na telefon 271 746 732, resp. mobil 602 767 502, nebo e-mail tours@alea.cz, pan Jan Lerbletier).

V případě Vašeho zájmu o účast v delegaci Vám v příloze zasíláme její předběžný program (včetně ceny, která zahrnuje také konferenční a registrační poplatek) a přihlášku a prosíme Vás o včasnou registraci co nejdříve, nejpozději však do 30. září, abychom byli schopni zajistit příslušný počet letenek.

Pro veškeré odborné dotazy a informace o této cestě kontaktujte, prosím, kdykoliv Obchodní oddělení Izraelského velvyslanectví v Praze na e-mailu isratrade@volny.cz nebo na telefonním čísle 233 097 541 nebo Česko-izraelskou smíšenou obchodní komoru na e-mailu sarka.stegbauerova@ciok.cz, telefon 737 203 744.

Jelikož naše databáze bohužel určitě nezahrnují všechny, které by návštěva konference a výstavy mohla odborně zajímat, prosíme Vás tímto zároveň o laskavé přeposlání všech uvedených informací na odborníky z Vašeho okruhu.

Budeme se těšit na Váš zájem a zůstáváme s pozdravem,

Dr. Milan Kenkuš Mgr. Šárka Stegbauerová
Velvyslanectví Státu Izrael výkonná ředitelka
Obchodní sekce Česko-izraelská smíšená obchodní komora

 

WATEC ISRAEL 2015

Dne 4. září byla zvěřejněna informace o datu konání významné Izraelské konference WATEC ISRAEL 2015, od 13. do 15. října 2015 budete mít tak možnost ji navštívit v Israel Trade Fairs Center. Konference se koná každé dva roky, účastníci mají možnost se seznámit novinkami ve vodním hospodářství, s prezentacemi firem a institucí a individuálně se setkat s firmami u jejich stánků. V rámci veletrhu připravuje obchodní oddělení velvyslanectví Státu Izrael v ČR ve spolupráci s Česko-izraelskou obchodní komorou Field Tripy v oblasti Tel Avivu a Jeruzaléma (vodohospodářská zařízení – využití vyčištěných splaškových vod, vsakovací nádrže, desalinační stanice a jednotky, event. návštěva čistírny odpadních vod s „AGAR procesem“).

Pro více informací o odborných misích do Izraele, sledujte naše webové stránky.

Kontakt
Kontaktní osoba: Tamara Bernstein
Organizace: Israel Trade Fairs & Convention Center with Kenes Exhibition
Telefon: +972-(0)3-6404-641
E-mail: tamara@fairs.co.il
Web: http://www.fairs.co.il/

 

Stánky izraelských společností na mezinárodním veletrhu IBC 2014

Jménem Česko-izraelské smíšené obchodní komory a jménem Velvyslanectví Státu Izrael v České republice bychom Vás srdečně pozvali k návštěvě
stánků izraelských společností
na mezinárodním veletrhu IBC 2014, který se koná v termínu 1. – 3. září v Amsterdamu (www.ibc.org ).

Stejně jako v minulých ročnících se akce zúčastní řada izraelských společností. Letos to bude celkem 17 zástupců izraelského ICT ve 13 kategoriích.

Přehled izraelských účastníků najdete v dokumentu níže. Společnosti můžete navštívit samozřejmě kdykoli, v případě Vašeho zájmu o sjednání schůzky na konkrétní termín, Vám budeme velice rádi nápomocni. Stačí zaslat e-mail s konkrétním požadavkem (ideálně v anglickém jazyce) na
e-mailovou adresu sarka.stegbauerova@ciok.cz.

V případě jakýchkoli dotazů nás, prosím, neváhejte kdykoli kontaktovat taktéž na sarka.stegbauerova@ciok.cz

Comapny at a Glance IBC 2014

Israeli Food & Hospitality Week 2014

Místo konání: Tel Aviv, Israel
Datum: 25. – 27. listpad 2014
Obor: Potravinářský průmysl
Organizátor: CzechTrade

Pozvánka a přihláška ke stažení zde:
Pozvanka_4

Prihlaska_3

Export potravinářských výrobků tvoří pouze necelá dvě procenta z celkového českého vývozu do Izraele a zdaleka tak nedosahuje potenciálu, který tento trh pro české producenty má. Zahraniční zastoupení MPO v Tel Avivu a CzechTrade proto organizují první společnou účast českých firem na nejdůležitějším oborovém veletrhu ISRAFOOD / HOTEX / KITEX 2014 s primárním cílem představit české firmy a pozvat na jednání vhodné izraelské partnery. Chceme rovněž překonat možné obavy z administrativní náročnosti exportu potravinářských produktů do Izraele a vysvětlit systém dovozních licencí a tzv. košer certifikátů.

ZAMĚŘENÍ VELETRHU
Israeli Food & Hospitality Week 2014 pořádaný v termínu 25. – 27. listopadu 2014 zahrnuje tři mezinárodní veletrhy:
ISRAFOOD zaměřený na potraviny a nápoje
HOTEX pro zařízení, služby a technologie pro hotely a pohostinství
KITEX pro zařízení, služby a technologie pro větší kuchyně a restaurace
Hlavní částí programu je veletrh ISRAFOOD, který se koná každoročně již od roku 1983. Jedná se o nejdůležitější izraelský veletrh v oboru potravinářství, pravidelně ho navštěvují místní výrobci, dovozci, distributoři, zástupci prodejních řetězců a další představitelé obchodních firem. V roce 2013 zaznamenal 15 tis. odborných návštěvníků a v letošním roce se předpokládá zájem ještě větší, právě v souvislosti s chystaným zmírněním dovozních předpisů. Podrobnější informace o veletrhu jsou uvedeny na webových stránkách organizátora, firmy Stier Group www.stier.co.il/ISRAFOOD/index_en.asp

CÍLE AKCE
Zviditelnění českých firem, produktů a technologií na izraelském trhu
Aktivní činnost ZK Tel Aviv směřující nalezení vhodného izraelského importéra / distributora pro dlouhodobou obchodní spolupráci
Optimalizace nákladů spojených s cestou a společnou účastí na veletrhu
Do Tel Avivu létá přímo z Prahy několik leteckých společností (ČSA, Smartwings, UP Airlines, Wizz Air) a pro držitele českých pasů není potřeba vstupní vízum.
Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte prosím paní Adrianu Dohnalovou z CzechTrade nebo přímo zahraniční kancelář v Tel Avivu, rádi s vámi danou záležitost probereme.

Přihlášky prosím zasílejte e-mailem a poštou nejpozději do 10.9.2014.

The Cyber Week 2014 – 4th Annual International Cybersecurity Conference

Místo konání: Israel
Datum: 14. – 17. září 2014
Obor: Cybersecurity
Organizátor: Yuval Ne’eman Workshop for Science, Technology and Security

sectech.tau.ac.il/cyberconference/

We are delighted to announce the Cyber Week 2014 which will be held on September 14th – 17th, 2014 in Israel.

This year the conference is held by Yuval Ne’eman Workshop for Science, Technology and Security, Tel Aviv University, the Israeli National Cyber Bureau, Prime Minister Office and the Interdisciplinary Cyber Research Center (ICRC).

You are invited to participate The Cyber Week 2014 which includes a series of sessions, forums, tracks, conferences and gatherings that will enable international cyber experts and leaders the exchange of knowledge, methods and ideas.

The main event of the week is the 4th Annual International Cybersecurity Conference which will take place on September 14th – 15th at Smolarz Auditorium, Tel Aviv University.

This year, we are once again honored to have Prime Minister of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu participation in the conference.

Also, Many world class cybersecurity experts and policymakers have already confirmed their participation,

including the following and many more:

Christopher Painter, Coordinator for Cyber Issues, Office of the Secretary of State, U.S. Department of State

Eugene Kaspersky, Chairman and CEO, Kaspersky Lab

Ambassador Sorin Ducaru, Assistant Secretary General of the Emerging Security Challenges Division, NATO

Kevin Mandia, Senior VP and Chief Operating Officer, FireEye

Howard A. Schmidt, Former Cyber Advisor to Presidents George W. Bush and Barak Obama

Bruce Schneier, Chief Technology Officer of Co3 Systems; ‚Security Guru‘ according to the ‚The Economist‘

Michael Fey, Executive Vice President, General Manager of Corporate Products & Chief Technology Officer, Intel Security (McAfee)

Dave Martin, CISSP, VP & Chief Security Officer, EMC Corporation

Samir Kapuria, Vice President, Product Management, Information Security Group, Symantec

MK Yaakov Perry, Minister of Science, Technology and Space, Israel

Ofir Hasson, CEO & Co-Founder, CyberGym

Sanjay Deshpande, Chief Executive Officer & Chief Innovation Officer, Uniken Inc.

Daniel Jammer, President and Founder, Nation-E

Baroness Pauline Neville-Jones, Former UK Prime Minister’s special representative to UK business on Cyber Security

Registration

If you need assistance regarding travel and accommodation information during your visit, you can contact Nili Golan- nilig@amex-travel.co.il, for conference special rates.

BIOMED ISRAEL 2014
ODBORNÁ MISE ČESKÝCH FIREM Z OBORU BIOTECHNOLOGIÍ A ZDRAVOTNICTVÍ SPOJENÁ S NÁVŠTĚVOU MEZINÁRODNÍHO VELETRHU

Místo konání: Tel Aviv, Izrael
Datum konání: 20. – 21. 5. 2014
Obor: Zdravotnictví

BIOMED 2014_pozvánka a přihláškaFINAL

Izrael patří do nejužší světové špičky v oboru živých věd, nových technologií a inovací. Mezinárodní veletrh a konference BIOMED ISRAEL 2014 má proto velmi vysokou úroveň, vytváří příležitost seznámit se s posledními trendy v několika oborech a navázat kontakty s vyspělými izraelskými společnostmi. Následná spolupráce pak může mít různou formu – od prostého prodeje zboží a služeb, přes společný výzkum a vývoj určitých projektů až po spolupráci na třetích trzích, kde se jedna či druhá strana z různých důvodů obtížně prosazuje.

Zahraniční zastoupení MPO v Tel Avivu a CzechTrade organizují při této příležitosti odbornou misi českých firem s cílem podpořit rozvoj další spolupráce s Izraelem.

PROGRAM
Veletrh BIOMED se koná v termínu 20. – 22. května 2014. Předpokládáme váš individuální přílet do Tel Avivu 20. května v ranních hodinách a odpoledne návštěvu veletrhu. Druhý den dopoledne zorganizujeme ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Izraeli a Izraelsko – českou obchodní a průmyslovou komorou B2B setkání, na které budou pozváni vhodní místní partneři odpovídající profilu Vaší společnosti. Odpoledne vás čeká opět návštěva veletrhu a v nočních hodinách odlet zpět do Prahy. Program je navržen tak, aby byl časově co nejúspornější, pobyt si ale můžete individuálně prodloužit podle své potřeby.
Spolupráci s organizací a akvizicí izraelských firem přislíbilo jak Velvyslanectví ČR tak i Izraelsko – česká obchodní a průmyslová komora se sídlem v Tel Avivu. Určitou výhodou pro účastníky může být jednoduchá logistika – do Izraele není potřeba vstupní vízum a do Tel Avivu létá z Prahy přímo několik leteckých společností (ČSA, Smartwings, UP Airlines, Wizz Air).

CÍLE AKCE
Možnost osobně navštívit veletrh BIOMED ISRAEL 2014 a seznámit se s posledními trendy v oboru biotechnologií a inovací ve zdravotnictví.
Organizované setkání s izraelskými firmami odpovídající vašemu profilu – možnost nalezení izraelského partnera pro dlouhodobou obchodní spolupráci.
Networking zajišťovaný organizátorem veletrhu přímo na výstavišti – možnost získání cenných kontaktů ze soukromé a státní sféry.
Zviditelnění českých firem, produktů, technologií na izraelském trhu.

KONKRÉTNĚ NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM
Zajištění akreditace na celou dobu konání veletrhu, která zahrnuje základní občerstvení a pozvánku na vybrané doprovodné akce.
Organizaci B2B setkání, oslovení potencionálních obchodních partnerů a jejich pozvání na jednání ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR a ICCCI (Israel – Czech Chamber of Commerce and Industry).
Optimalizaci nákladů na ubytování.
Transfery na veletrh.
Dle domluvy návazné individuální služby zaměřené na rozvinutí obchodních vztahů s izraelskými partnery.

Cena: 8.000,- CZK + DPH

POŽADOVANÉ MATERIÁLY K ÚČASTI NA ODBORNÉ MISI BIOMED ISRAEL 2014 :

ELEKTRONICKY (e-mailem na telaviv@czechtrade.cz):
1. Stručný průvodní dopis
- v AJ – 1A4
- Stručné představení Vaší společnosti, produktů, současných aktivit
- Stručné představení Vašeho zájmu na izraelském trhu
2. Reference
- v AJ – 1A4
- Příloha průvodního dopisu
- 2-3, pokud možno v USA nebo jiných mimoevropských zemích, případně jiné
3. Profil vašeho potenciálního obchodního partnera v Izraeli
- v ČJ, výhradně pro potřebu Zastoupení MPO v Tel Avivu při vyhledávání Vašich potenciálních partnerů
- Pokud možno co nejpodrobněji
- Všechny zvažované varianty
- Modely Vaší běžné spolupráce s jinými partnery v jiných teritoriích

Pokud Vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte paní Adrianu Dohnalovou z CzechTrade nebo přímo kancelář v Tel Avivu, rádi s vámi danou záležitost probereme.
Přihlášky prosím zasílejte e-mailem nejpozději do 18.4.2014, následně poštou na níže uvedenou adresu.

Kontakty pro zasílání přihlášek a dotazy spojené s touto akcí:

Adriana Dohnalová
CzechTrade Praha
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 tel.: 224 907 504; mob.: 724 966 504
fax: 224 913 800
e-mail: adriana.dohnalova@czechtrade.cz

Jiří Rak
Zastoupení MPO v Tel Avivu
14 Shenkar St.
P.O. Box 2104
Herzliyah 46120
tel.: +972 9 8913761
mob.: +972 52 8797159
e-mail: telaviv@czechtrade.cz

X. Zdravotnická mise do Izraele

16. – 23. května 2014

Rámcový program a cena

Přihláška k účasti

Všeobecné smluvní a obchodní podmínky 2014

Je nám ctí a potěšením, že zájem o náš program odborných zdravotnických misí do Izraele má neustále stoupající tendenci a dovolujeme si Vás informovat o přípravě již jubilejní X. zdravotnické mise do Izraele v termínu 16. – 23. května 2014. Děje se tak u příležitosti výstavy a konference Biomed 2014 (http://biomed.kenes.com/). Na přípravě programu cesty se na izraelské straně budou opět podílet Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo průmyslu, obchodu a práce, organizace Israel Industry Center R&D a Izraelský institut pro export a mezinárodní spolupráci.Důraz je kladen především na to, aby program byl zaměřen na návštěvy specializovaných pracovišť a na bilaterální odborná, případně i obchodní jednání.

Pro naplánování této cesty jsme připravili rámcový program, který je ve spolupráci s výše zmíněnými institucemi a obchodně-ekonomickým úsekem českého velvyslanectví v Tel Avivu průběžně konkretizován tak, aby v co možná nejvyšší míře naplnil Vaše potřeby a očekávání – v plánu jsou například setkání se zástupci zdravotnických institucí, návštěvy špičkových nemocničních a jiných zdravotnických pracovišť, specializovaných firem z oboru farmacie a důraz bude kladen i na aplikaci informačních technologií ve zdravotnictví. Účast v misi je vhodná nejen pro specializované lékařské obory, ale také pro pracovníky na rozhodovací úrovni v oblasti veřejné správy, samosprávy, zdravotnického managementu, zdravotních pojišťoven, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, farmacie, výroby a dodávek zdravotnické techniky a podobně.

Doplněný odborný program by měl v zásadě pokrýt většinu plánovaného pobytu. Navíc, podle zkušenosti z obdobných dřívějších projektů, zařazujeme v rámci časových možnosti do programu fakultativně i některé všeobecně poznávací aktivity. Zároveň bychom Vás rádi upozornili na fakt, že v rámci odborného programu mise bude jednacím jazykem angličtina. Tato skutečnost by měla být účastníky brána v úvahu – vzhledem k rozmanitosti připravovaného programu není možné zajistit tlumočení.

Velmi bychom uvítali vyjádření Vašeho zájmu o účast, a to nejlépe vyplněním a odesláním přiložené přihlášky. Vzhledem k očekávaném zájmu a omezené kapacitě nám ji laskavě postupte co možná nejdříve, nejpozději však do 15. dubna 2014.

Po zkušenostech z úspěšných předchozích akcí je organizačním zajištěním mise pověřena opět touroperátorská firma ALEA Tours & Trade s.r.o., kam, kromě zasílání přihlášek, můžete směřovat i své eventuální technicko-organizační dotazy (telefon 271 746 732 nebo na e-mail tours@alea.cz, pan Jan Lerbletier).

Pro veškeré odborné dotazy a informace o této misi kontaktujte, prosím, kdykoliv obchodní oddělení Izraelského velvyslanectví v Praze (e-mail isratrade@volny.cz, telefon 233 097 541) nebo Česko-izraelskou smíšenou obchodní komoru (e-mail sarka.stegbauerova@ciok.cz, telefon 224 032 161).

Budeme se těšit na Váš zájem a zůstáváme se srdečným pozdravem,

Dr. Milan Kenkuš
vedoucí obchodní sekce
Velvyslanectví Státu Izrael

Mgr. Šárka Stegbauerová
výkonná ředitelka
Česko-izraelská smíšená obchodní komora