Ing. Radek Levíček

předseda Revizní komise

  • konzultant pro soukromé investory

Ing. Jan Daňhel

místopředseda Revizní komise

  • jednatel ORADATA s.r.o.

RNDr. Jiří Schlanger

  • místopředseda Rady ústavu Výzkumného ústavu balneologického, v.v.i.

Zoša Vyoralová

  • výkonná ředitelka Jewish Agency, KKL- JNF

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161