Česko-izraelská smíšená obchodní komora (ČISOK) byla založena v únoru roku 1996 a je tedy jednou z nejdéle fungujících obchodních komor v České republice. Jedná se o neziskovou nevládní organizaci, která svou činností napomáhá všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi českými a izraelskými podnikatelskými subjekty.

ČISOK úzce spolupracuje se státní správou i samosprávou v ČR i Izraeli, s izraelskou ambasádou v Praze, s obchodním oddělením české ambasády v Tel Avivu a s partnerskou Izraelsko-českou obchodní a průmyslovou komorou. S Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR spolupracujeme při přípravách podnikatelských delegací doprovázející státní a oficiální návštěvy českých představitelů ve Státě Izrael a stejně tak spolupracujeme s oficiálními autoritami Státu Izrael při organizaci cest do České republiky.

ČISOK organizuje dvě odborné mise do Izraele. První je zaměřená na zdravotnictví, druhá na vodohospodářství. Obě tyto mise jsou určeny jak odborné, tak širší zájmové veřejnosti. Mise jsou u odborníků vysoce hodnoceny a těší velkému zájmu.

ČISOK pořádá pro své členy networkingové akce, které podporují jejich podnikatelské aktivity v České republice a umožňují jim informovat se a diskutovat o aktuálním dění na poli obchodím, kulturním i společenském. Do svého středu zveme významné představitele statní správy a samosprávy, obchodu i akademické sféry. Neméně důležitou  součásti života komory je pořádání odborných konferencí a seminářů s izraelskými hosty. Naší snahou je udržovat v pozornosti aktuální témata a současně tato témata neustále posouvat dopředu.

V roce 2011 založila Česko-izraelská smíšená obchodní komora Cenu Arnošta Lustiga, jejíž prestiž rok od roku stoupá. Cílem je celospolečenská podpora hodnot Odvaha a Statečnost, Lidskost a Spravedlnost.

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161