I v letošním roce bude naše Komora i nadále rozvíjet česko-izraelské vztahy a pokračovat v navázané spolupráci s izraelskými partnery. Opět se budeme věnovat organizaci misí na významné akce konané v Izraeli a zprostředkujeme členům rovněž nabídky obdržené od velvyslanectví ČR v IL či zástupce CzechTrade v IL. Ve spolupráci s HK ČR a SPD ČR budeme pokračovat ve spoluorganizování podnikatelských delegací u příležitosti konání státních a oficiálních cest a návštěv ústavních činitelů z ČR a IL.

Izrael patří mezi nejdůležitější obchodní relace ČR. Jako obchodní komora se samozřejmě dlouhodobě snažíme tento trend podporovat a napomáhat navazování vzájemných vztahů mezi oběma zeměmi.

V roce 2019 bude Česko-izraelská smíšená obchodní komora (ČISOK) pokračovat v úsilí o větší zapojení a spolupráci českých a izraelských firem na poli vědy, výzkumu a inovací, zejména v oblasti aplikovaného výzkumu a transferu výsledků VVI do průmyslové praxe.

Dále bychom rádi prohloubili spolupráci s Vládou ČR a TA ČR na zajištění veřejné podpory za motivujících podmínek pro podnikovou sféru a transferu dobré praxe z izraelských a českých institucí a podniků.

ČISOK bude i v roce 2019 pořádat Česko-izraelský inovační den a upře svou pozornost do jednotlivých krajů ČR.

Komora bude v roce 2019 věnovat velkou pozornost bezpečnostní politice v souvislosti se zvyšujícími se riziky vnější i vnitřní bezpečnosti. Pozornost zaměříme na hodnotovou orientaci i na praxi v obraně země a občanů s využíváním zkušeností z Izraele. Trvalým a velice aktuálním tématem pak zůstává bezpečnost na poli kybernetiky.

ČISOK bude svým členům dále zprostředkovávat informace a názory významných institucí a osobností ovlivňujících veřejný život v ČR ve formě diskusních setkání a kulatých stolů s osobnostmi společenské, kulturní, podnikatelské i akademické sféry. V květnu proběhl již 8. ročník udílení prestižní Ceny Arnošta Lustiga.

Ve spolupráci s CEMACH Institutem vzniká tzv. „mladá sekce ČISOK“. Jedná se o studenty středních a vysokých škol se vztahem k Izraeli.

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161