V letošním roce bude naše Komora i nadále rozvíjet česko-izraelské vztahy a pokračovat v navázané spolupráci s izraelskými partnery. Opět se budeme věnovat organizaci misí na významné akce konané v Izraeli a zprostředkujeme členům rovněž nabídky obdržené od velvyslanectví ČR v IL či zástupce CzechTrade v IL. Ve spolupráci s HK ČR a SPD ČR budeme pokračovat ve spoluorganizování podnikatelských delegací u příležitosti konání státních a oficiálních cest a návštěv ústavních činitelů z ČR a IL.

Izrael patří mezi nejdůležitější obchodní relace ČR. Jako obchodní komora se samozřejmě dlouhodobě snažíme tento trend podporovat a napomáhat navazování vzájemných vztahů mezi oběma zeměmi.

V roce 2018 bude Česko-izraelská smíšená obchodní komora (ČISOK) pokračovat v úsilí o větší zapojení a spolupráci českých a izraelských firem na poli vědy, výzkumu a inovací, zejména v oblasti aplikovaného výzkumu a transferu výsledků VVI do průmyslové praxe.

Dále bychom rádi prohloubili spolupráci s Vládou ČR a TA ČR na zajištění veřejné podpory za motivujících podmínek pro podnikovou sféru a transferu dobré praxe z izraelských a českých institucí a podniků.

ČISOK naváže na loňskou konferenci Česko-izraelský inovační den a upře svou pozornost do jednotlivých krajů ČR. V letošním roce bychom rádi své aktivy prezentovali v Jihomoravském, Moravskoslezském a Plzeňském kraji.

Komora bude v roce 2018 věnovat velkou pozornost bezpečnostní politice v souvislosti se zvyšujícími se riziky vnější i vnitřní bezpečnosti. Pozornost zaměříme na hodnotovou orientaci i na praxi v obraně země a občanů s využíváním zkušeností z Izraele. Trvalým a velice aktuálním tématem pak zůstává bezpečnost na poli kybernetiky.

ČISOK bude svým členům dále zprostředkovávat informace a názory významných institucí a osobností ovlivňujících veřejný život v ČR ve formě diskusních setkání a kulatých stolů s osobnostmi společenské, kulturní, podnikatelské i akademické sféry. V jarních měsících nás pak opět čeká již 7. ročník udílení prestižní Ceny Arnošta Lustiga.

ČISOK se stal koncem loňského roku zakladatelem CEMACH Institutu. Projekt CEMACH byl tímto krokem povýšen na institucionální úroveň. Věříme, že oslovíme mladou generaci a získáme tak jejich pozornost k podpoře vzájemných obchodním vztahů.

V neposlední řadě se velmi těšíme na nové členy, kteří vstoupili během roku 2017 nebo na přelomu roku 2018. Uvítáme je společně na již tradičním setkání s novými členy a tentokrát v jiných prostorech.

Jsme přesvědčeni, že Komora má před sebou velice zajímavý a významný rok 201, který bude bohatý na výjimečné události.

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
administrativa, média a sociální sítě
tel.: +420 224 032 161