V těchto těžkých časech, kdy naše zem i celý svět bojuje s pandemií koronaviru, je nadmíru jasné, že kromě rizik, přímého ohrožení nás všech a našich blízkých, přináší tento zápas i velké výzvy. Výzvy a změny se již ohlašují a je nevyhnutelné se jich aktivně zúčastnit.

Věříme, že nyní je více než kdy jindy potřeba, chovat se společensky zodpovědně. Byli bychom velmi rádi, kdybyste se i Vy zapojili do tohoto projektu a podpořili naši zemi v této nelehké situaci.

Účel sbírky:

Finanční podpora projektů ČVUT zaměřených na výrobu zdravotnických prostředků využitelných v boji proti nemoci COVID-19 a vývoj nových medicínských i nemedicínských řešení, které pomohou v boji proti šíření virových nákaz.

Číslo účtu sbírky:

6655300028/5500 (Raiffeisen Bank)
V případně zájmu Vám připravíme darovací smlouvu či doklad k odpočtu daru od základu daně.

Výhody pro dárce:

  • dekret s názvem firmy a typem daru, za společensky zodpovědnou společnost
  • umístění loga a jména firmy do poděkování na internetových stránkách a sociálních sítích Komory
  • rozeslání tiskové zprávy kde jsou zmíněni významní dárci,
  • osobní poděkování dopisem a zaslání fotografií, ze kterých je patrné využití daru
  • možný odpočet daru ze základu daně

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161