Jménem Česko-izraelské smíšené obchodní komory vyjadřujeme hlubokou lítost a upřímnou soustrast rodinám a příbuzným obětí tragédie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Slova nemohou vyjádřit smutek a bolest, který nyní sdílí celá naše země.

On behalf of the Czech-Israeli Mutual Chamber of Commerce, we would like to express our deep regret and sincere condolences to the families and relatives of the victims of the tragedy at the Faculty of Philosophy of Charles University. Words cannot express the sorrow and pain we now share as a community and country.

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161