Dnes  ráno  zemřel Tamir Winterstein. Náš drahý kamarád, úspěšný podnikatel, filantrop, hlavně skvělý, laskavý a spravedlivý člověk, velké srdce.

Čest jeho památce.

Pavel Smutný, president Komory

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

TZ-ČISOK_úmrtí_T_Winterstein

Praha, 29. 06. 2021

Tamir Winterstein

V neděli 27. června 2021 zemřel ve věku 72 let úspěšný podnikatel a filantrop Tamir Winterstein. Opustil nás laskavý a skromný člověk a zároveň velký vizionář a podnikatel „staré dobré školy“ s mimořádným citem pro obchodní příležitosti a dlouhodobé úspěšné projekty.

Se svou společností Lighthouse Group, jejímž byl zakladatelem a generálním ředitelem,
se nesmazatelně zapsal do současné podoby našeho hlavního města a stál za těmi nejlepšími developerskými projekty, které je v Praze možné najít – za zmínku stojí třeba rozsáhlá zástavba v oblasti holešovického přístavu či Prahy 9 (Marina Island, Galerie Harfa, Zelené město apod.). Jeho developerský styl byl nebývale konzistentní – byl úzce zaměřený na několik pražských lokalit, jež byly rekultivovány a oživeny s pokorou a s citem pro moderní a kvalitní urbanismu. Ani v projektech této velikosti však nikdy nezapomněl na lidský rozměr své práce
a zodpovědnost, kterou sebou zásahy do veřejného prostoru nesou.

Tamir Winterstein byl rodákem z Bratislavy. V roce 1966 jeho rodina přesídlila do Izraele.
Po studiu na elitní škole Technion pracoval jako stavební inženýr u developerů Gorup Israel
a Geva Engineering a následně podnikal v realitách v Izraeli i za jeho hranicemi. V 90. letech začal rozvíjet své obchodní a developerské zájmy také v Praze, kde se v roce 2000 natrvalo usadil. Byl dlouholetým členem a důležitým podporovatelem Česko-izraelské smíšené obchodní komory a svými aktivitami se podílel na podnikatelském i kulturním propojení obou svých domovin. Jeho život se bohužel uzavírá předčasně v okamžiku, kdy měl před sebou ještě spoustu nerealizovaných plánů pracovních i soukromých. Z jeho inspirace a odkazu však budeme my, a především město Praha, čerpat ještě mnoho a mnoho let. Čest jeho památce!

Kontakt:

Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel

606 726 354
Česko-izraelská smíšená obchodní komora
Václavské nám.802/56
110 00 Praha 1

 

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 775 919 160