DEKONTA, a.s.

Česko- izraelská spolupráce v oblasti ochrany před látkami CBRN v době coronavirové krize.

Kolektiv DEKONTA CBRN

Izrael je téměř v celém světě vnímán jako vědecko -technologická velmoc. Toto platí i v současné coronavirové krizi, kdy  kroky na ochranu obyvatelstva Izraele ze strany tamní vlády, byly v porovnání s ostatními vyspělými státy světa často velice razantní.  Při zpětném pohledu se přijatá striktní opatření ukázala jako správná a výrazně omezila zasažení Izraele touto nemocí.

Vzhledem k dlouhodobému výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva, izraelských hasičů a  dalších státních složek, jsou izraelské  prostředky pro ochranu před  virovým nebezpečím považovány jako jedny z nejlepších. Izraelské firmy jsou v současné době zavaleny žádostmi o dodání prostředků ochrany  od zasažených států,  zejména  USA. Přes to, že je  současná situace zaměřena na řešení aktuálních požadavků v boji s   virem SARS-CoV-2, probíhá v této oblasti  úspěšná spolupráce mezi izraelskými a českými firmami.

Příkladem přínosu spolupráce česko-izraelských partnerů v ochraně příslušníků integrovaného záchranného systému, včetně zdravotnických složek byl zahájen společný výzkumný a vývojový projekt z programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 od Technologické agentury České republiky (TAČR). Projekt je zaměřen na společný “Vývoj filtrační a ventilační ochlazovací jednotky pro ochranné oděvy” s výstupem na budoucí výrobu těchto jednotek jako součást různých typů ochranných izolačních oděvů za účelem zlepšení komfortu a mikroklimatu při zvýšené fyzické zátěži uživatelů a okolních teplot až do +40°C.

Za českou stranu hlavní příjemcem grantu od TAČR je Dekonta a.s. spolu s dceřinou společností Dekonta CBRN s.r.o. a dalším partnerem je v Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. Za izraelskou stranu se na řešení podílí firmy Impertec Industries Ltd. a IsraTeam Ltd. podporované finančně Izraelskou inovační agenturou. Dekonta CBRN jedná se svým partnerem firmou SUPERGUM i o možnosti marketingu jejích výrobků individuální ochrany osob, které nejsou v současné době ve výrobních programech v ČR.

O tom, že české společnosti byly již v minulosti úspěšné svými vývojovými programy, je možné uvézt projekt „Technické řešení a technologie dekontaminace chem., biol. a radioakt. látek v dopravní infrastruktuře, modelově pražské metro“, který byl realizován za podpory Ministerstva vnitra ČR. V rámci projektu byly vyvinuty 3 prototypy dekontaminačních (dezinfekčních) zařízení. Projekt byl realizován společností Dekonta, a.s. opět ve spolupráci se Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

Projekt byl zaměřen na výzkum technologií použitelných pro dekontaminaci kritické dopravní infrastruktury, ověření účinnosti dekontaminace a tvorbu metodiky těchto prací. Řešení projektu se týká dekontaminace dopravní infrastruktury po zamoření bojovými chemickými látkami, radioaktivními látkami a biologickými agens, ke kterému může dojít buď následkem různých úmyslných činů, v důsledku havárie, či díky přítomnosti osob infikovaných vysoce nakažlivými chorobami.

Zařízení vyvinutá v rámci zmíněného projektu, jsou  v současné době úspěšně využívána jednotkou HZS na Letišti Praha a HZS Praha v boji proti pandemii COVID-19.

Check Point Software Technologies (Czech Republic) s.r.o.

Pracujte z domova bezpečně, kyberzločinci číhají na svou šanci

Pandemie koronaviru měla a má výrazný dopad na naše osobní i pracovní životy. Řada restrikcí a omezení vedla k nárůstu práce z domova, což s sebou přináší výhody i mnoho bezpečnostních výzev a hrozeb.

Kyberzločinci nikdy nespí a zneužívají aktuální témata, aby zvýšili šanci na úspěch. Od začátku roku bylo například registrováno více než 100 000 „koronavirových“ domén, z čehož zhruba 2 % jsou phishingové stránky a více než 15 % domén je podezřelých. Každý týden navíc sledujeme kolem 160 000 „koronavirových“ kyberútoků. Témata využívaná při kyberútocích se průběžně mění, na začátku pandemie byly populární mapy o vývoji nákazy. Koncem března se pozornost soustředila na podpůrné a stimulační balíčky. Postupně začaly být běžnější témata související s životem po koronaviru a s možnou druhou koronavirovou vlnou. Celou dobu sledujeme i škodlivé aktivity spojené s testováním a vakcínami. Ale útočnici samozřejmě využívají i tradiční hrozby a témata. Navíc oživení ekonomiky se nyní projevu i v kybersvětě a sledujeme 16% nárůstu malwarových útoků oproti březnu a dubnu. Hackeři se snaží zneužívat i nárůst popularity Zoomu, Microsoft Teams nebo Google Meet, takže velký pozor na různé zprávy a pozvánky k videokonferencím.

Práce z domova láká i organizované kybergangy, které se zaměřují na BEC (Business Email Compromise) podvody. Hacknou e-mailový účet a vydávají se za generální nebo finanční ředitele a snaží se systematickou hackerskou prací a sociálním inženýrstvím přesvědčit zaměstnance, že komunikují se svým nadřízeným a přimět je tak k odesílání vysokých finančních částek na podvodné účty. Příkladem je skupina Florentine Banker, která ukradla ze 3 společností desítky milionů a až zásah Check Point Incident Response týmu pomohl k navrácení alespoň poloviny ukradených financí.

Organizace musí vzdělávat zaměstnance a poskytnout jim prostředky a zdroje pro práci mimo kancelář. Přinášíme proto několik tipů pro bezpečnou práci z domova:

Tipy pro zaměstnance:

V prostředí domova mají zaměstnanci větší pocit bezpečí a jsou díky tomu méně obezřetní. Ale právě tento druh relativního klidu se snaží hackeři zneužít a přizpůsobují tomu hrozby a útoky.

  • Pozor na phishing: Neklikejte na odkazy, které vypadají podezřele, a stahujte pouze obsah z důvěryhodných zdrojů, které lze ověřit. Pamatujte, že součástí mnoha phishingových útoků je i sociální inženýrství, takže pokud obdržíte zprávu s neobvyklou žádostí, pečlivě zkontrolujte informace o odesílateli a ujistěte se, že komunikujete s kolegy, nikoli se zločinci. Nedůvěřujte slepě žádné zprávě, raději vše dvakrát ověřte, než jednou kliknete. Útočníci jsou totiž velmi vynalézaví ve vytváření speciálních akcí, atraktivních nabídek a podvodných webů.
  • Věnujte pozornost svému zařízení: Mnoho zaměstnanců používá firemní počítač nebo notebook pro osobní účely, ale to může znamenat bezpečnostní riziko. Riziko je ale ještě větší, pokud používáte osobní počítač pro pracovní účely. Pokud k práci potřebujete použít svůj osobní počítač, promluvte si se svým firemním IT týmem a počítač zabezpečte odpovídajícím způsobem pomocí nějakého pokročilého preventivního bezpečnostního řešení. Zároveň platí, že oblíbeným terčem jsou i mobilní zařízení, takže nepodceňujte rizika, jelikož úspěšný útok na mobilní telefon může napáchat stejné škody jako útok na počítač.
  • Ujistěte se, že vaši komunikaci nikdo neodposlouchává: Má vaše domácí Wi-Fi síť silné heslo nebo je otevřená? Ujistěte se, že je chráněna a přístup k síti nemá nikdo nepovolaný. Totéž platí pro práci v kavárně nebo hotelu. Při připojování k veřejným bezdrátovým sítím buďte velmi opatrní, protože nezabezpečené sítě usnadňují kyberzločincům přístup k vašim e-mailům a heslům.
  • Nepoužívejte stejná hesla pro různé aplikace a účty.
  • Používejte komplexní bezpečnostní řešení, které vás ochrání před známými i neznámými kyberhrozbami.

Tipy pro zaměstnavatele:

  • Nikomu nedůvěřujte: Plán vzdáleného přístupu musí být vytvořen dle zásady nulové důvěry. Vše je potřeba ověřit, nic nepředpokládat. Ujistěte se, že víte, kdo má přístup k jakým informacím. Segmentujte uživatele a ujistěte se, že pro přístup je využíváno vícefaktorové ověření. Důležité je i aktuální online školení, aby zaměstnanci pochopili, jak bezpečně vzdáleně přistupovat k informacím.
  • Věnujte pozornost všem koncovým bodům: Během práce z domova mají zaměstnanci obvykle tendenci přistupovat do podnikové sítě z nejrůznějších soukromých zařízení. Je proto potřeba myslet dopředu, jak eliminovat hrozby, zamezit únikům dat a nedovolit případným útokům šířit se napříč sítí.
  • Proveďte zátěžový test infrastruktury: Aby bylo možné bezpečně vzdáleně přistupovat do podnikové infrastruktury, je mimo jiné důležité využívat VPN. Infrastruktura musí být robustní a měla by být podrobena zátěžovým testům, aby bylo zajištěno, že zvládne velký objem provozu, když zaměstnanci pracují z domova.
  • Definujte svá data: Věnujte čas identifikaci, specifikaci a označení citlivých údajů a připravte politiky, které zajistí, že k nim budou mít přístup pouze odpovědní lidé. Bez ohledu na předchozí nastavení vše znovu podrobně projděte.
  • Segmentujte: Proveďte audit současných politik souvisejících s přístupem a sdílením různých typů dat. Znovu vyhodnoťte firemní politiku i segmentaci týmů ve vaší organizaci, ať si můžete být jisti, že máte různé úrovně přístupu, které odpovídají různým úrovním citlivosti dat.

Lipo.ink 

Podnikatelská ambulance – online

– co to je: Jedná se o bezplatné poradenství pro podnikající právnické i fyzické osoby, které se ocitli na křižovatce a potřebují se rozhodnout či posunout ve svém podnikání.

– možnost získání služby: Online rezervace – web Lipo.ink

Rozšířili jsme kapacity na 10 hodin týdně a máme přímý link z Poradenství COVID19 (KÚLK/ARR).

Online podnikatelská jednohubka

– co to je: Jedná se o online setkání expertů Lipo.ink ke klíčovým tématům spojeným s podnikáním – Leadership, Právo, Finance, Agilní Řízení. Připravíme poslední díl cyklu: On-line Marketing

– možnost získání služby: Záznamy jsou na našem Facebook a v blízké budoucnosti je spustíme na našem YouTube kanálu.

Poradenský program PlatInn

– co to je: Jedná se o poradenský program sdílený napříč celou ČR, kdy zajišťujeme podporu MSP z našeho regionu, které mají vlastní produkt či inovativní službu a ke svému rozvoji potřebují podporu experta. Lipo.ink zajišťuje experta (majitele úspěšné firmy/zkušeného konzultanta/kouče) na 40 hodin.

Další:

Stali jsme se mentory pro Hackthecrisis.cz a realizovali náš MeetUp v online podobě.

Meopta – optika, s.r.o.

Meopta zdarma vyráběla a distribuovala ochranné štíty

Pomáhat v nejkritičtějších chvílích pandemie koronaviru potřebným se rozhodla i společnost Meopta-optika z Přerova. Už téměř dva měsíce se u nás tisknou ochranné štíty, které jsou následně distribuuvány pracovníkům v první linii.

Komponenty pro ochranné štíty se v Meoptě tisknou na pěti 3D tiskárnách a do finálního výrobku jsou také ve firmě kompletovány. Určeny byly nejen pro personál nemocnic, lékařských ordinací, domovů pro seniory, dětských domovů, ale také pro profesionální hasiče a další záchranáře v první linii, kteří nejčastěji přicházeli do styku s infikovanými lidmi.

Výroba ochranných štítů v Meoptě probíhala od 31. března 2020 a v současné době je utlumována. Kapacita 3D tiskáren totiž už musí být uvolněna pro standardní výrobní požadavky. Denně se v Meoptě vyrobilo asi sedmdesát kusů ochranných štítů. Tisk jednoho zabral 40 minut, dalších 5 minut trvala kompletace včetně laserového potisku logem firmy. Konstrukce držáku byla vývojáři z Meopty upravena tak, aby byl produkt flexibilní a univerzální pro všechny velikosti.

Meopta předala zdarma potřebným 1.410 ks štítů, náklady na výrobu jednoho ochranného prostředku byly vyčísleny na 110 Kč. Za celou dobu této aktivity tedy Meopta věnovala více než 155.000 Kč lidem v první linii.

Výroba ochranných štítů není to, co by Meopta v budoucnu plánovala zařadit do svého výrobního programu, tato aktivita byla hlavně o aktuální a urgentní pomoci lidem v začátcích koronavirové krize, kteří byli nákazou ohroženi nejvíce.

Nestlé Česko s.r.o.

Na podporu místních komunit jsme darovali výrobky nebo finanční hotovost v celkové výši 12 milionů Kč.

Složkám integrovaného záchranného systému a domům pro seniory jsme darovali potraviny v hodnotě 7,5 milionu Kč.

Stali jsme se ambasadorem dvou charitativních sbírek na nákup ochranných pomůcek a vybavení pro poskytovatele sociálních služeb – na ochranu zdraví seniorů a jejich pečovatelů. Příspěvky, které do sbírek věnovali zaměstnanci, Nestlé zdvojnásobilo. Celkově jsme do sbírek přispěli částkou téměř 400 tis. Kč.

Podpořili jsme kolegyně a kolegy, kteří ušili přes 1000 roušek pro zaměstnance a jejich rodiny.

Připravili jsme online tréninky a rady pro podnikatele v gastronomii a poskytli našim zákazníkům z HORECA segmentu startovací balík produktů zdarma v celkové hodnotě 4 milionů Kč na podporu znovuotevření jejich provozů. Zároveň jsme prodloužili dobu splatnosti nájmů za stroje o 4 měsíce.

Důsledně jsme zajišťovali ochranu zdraví a bezpečnost zaměstnanců a jejich rodin. Na administrativních pozicích, kde je to možné jsme na konci února, vůbec jako první, umožnili práci z domova, zavedli jsme zpřísněná hygienická pravidla pro zaměstnance ve výrobě a v terénu, což ve finále zabránilo jakémukoli vniknutí nákazy do našich prostor a umožnilo nepřetržitou výrobu a dodávky potravin a nápojů spotřebitelům v Česku.

ORADATA s.r.o.

Společnost ORADATA dodávala izraelské dezinfekční ubrousky, které pomohly mnoha firmám při vytváření potřebných podmínek na pracovištích. Mezi zákazníky byly nemocnice, městské části Prahy, ale i velke firmy jako ČEZ a mnoho dalších.

SAGITTA Ltd., spol. s r.o.

Společnost Sagitta, která na českém trhu distribuuje asistenční zařízení OrCam MyEye 2, jich 20 bezplatně zapůjčila. Přístroj o velikosti prstu je vybaven kamerou s vysokým rozlišením a malým reproduktorem. Jeho umělá inteligence uživateli přečte tištěné texty na papíře, monitoru či displeji, poznává barvy, obličeje a bankovky a na základě čárových kódů také produkty. Tyto schopnosti byly zásadní pro zvýšení nezávislosti lidí se zrakovým postižením, kteří přišli o pomoc osobních asistentů, rodiny či přátel. Tito lidé například nezaznamenají ceduli na dveřích oznamující dočasné uzavření instituce či obchodu.

SAP ČR, spol. s r.o.

SAP nabízí zdarma technologie pro pomoc v boji s koronavirem
Bezplatná řešení podpoří dodavatelský řetězec, práci z domova i včasné zachycení viru


PRAHA, Česká republika — 18. března 2020 –
Společnost SAP reaguje na aktuální celosvětovou pandemii poskytnutím některých technologií zdarma. Na 90 dní otevírá přístup do systému SAP Ariba Discovery, digitálního tržiště umožňujícího nabízet zboží a služby, stejně jako vyhledávat mezi více než 4 miliony dodavateli po celém světě. Bezplatná je nyní také cestovatelská aplikace Triplt od SAP Concur a dvě předkonfigurovaná řešení Qualtrics pro usnadnění práce z domova a pomoc při včasném zachycení nákazy COVID-19.

Digitální tržiště SAP Ariba Discovery
S cílem pomoci snížit ekonomický dopad pandemie otevírá společnost SAP na 90 dní přístup do digitálního tržiště SAP Ariba Discovery. V rámci této celosvětové sítě může každý kupující jednoduše zveřejnit své potřeby nákupu. Dodavatelé pak mohou reagovat se svou nabídkou a pokrýt tak danou poptávku. Přístup do SAP Ariba Discovery poskytuje kupujícím a dodavatelům rychlé a efektivní propojení s minimalizací narušení dodavatelského řetězce způsobeného zpožděním zásilky, problémů s kapacitou a zvýšenou poptávkou spotřebitelů v aktuálním nouzovém stavu.

Řešení Qualtrics pro usnadnění práce z domova a včasné zachycení viru
Qualtrics, společnost zaměřená na řízení zkušenosti, nabízí dvě předpřipravená řešení. Pomocí Remote Work Pulse firmy zjistí, zda je jejich organizace připravena na práci z domova, a co vše zaměstnanci mohou potřebovat k tomu, aby jim nic nechybělo k plnohodnotnému pracovnímu nasazení.
Druhé řešení COVID-19 Pre-Screen & Routing v podobě online dotazníku dokáže provést počáteční třídění symptomů, identifikovat vysoce rizikové občany a zajistit, aby byli lidé vykazující příznaky nemoci nasměrováni ke správnému postupu a věděli, kde a jak se nechat otestovat. Rovněž poskytuje všem občanům okamžitý přístup k nejdůležitějším informacím a detekuje mezery v dostupnosti těchto zpráv. Díky automatizaci šíření informací chytré řešení také výrazně ulevuje zdravotníkům, kteří jsou ve všech zemích přetíženi telefonáty a dotazy.

Zdarma je také prémiová verze aplikace Triplt
Služba TripIt od společnosti SAP Concur každý den zpracovává stovky tisíc itinerářů po celém světě, sleduje lety svých uživatelů a upozorňuje je na zpoždění nebo jiné aktualizace letového řádu. V reakci na rostoucí změny harmonogramů a zrušení cestování v souvislosti s šířením COVID-19 chce SAP pomoci těm, kteří ještě musejí cestovat třeba zpátky domů. Do konce března si tak každý cestovatel může stáhnout aplikaci a bezplatně získat službu TripIt Pro na dobu šesti měsíců. Prémiovou službu získají zdarma také stávající uživatelé TripIt.

„V tuto chvíli připravujeme v rámci našich lokálních týmů kroky směrem k našim partnerům a celému ekosystému tak, abychom českým zákazníkům a všem uživatelům mohli co nejdříve poskytnout lokální podporu při využití uvolněných řešení,“ dodala Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR.

SAP poskytuje bezplatnou digitální výuku pro studenty, odborníky i veřejnost
Kurzy v aplikaci openSAP, program SAP Young Thinkers a vzdělávací balíčky jsou nyní zdarma


PRAHA, Česká republika — 25. března 2020 –
Společnost SAP přichází v aktuální situaci pandemie koronaviru se vzdělávací iniciativou a zdarma nabízí možnosti digitální výuky s interaktivním obsahem pro studenty, odborníky i širokou veřejnost. Bezplatně jsou nyní otevřeny online kurzy v aplikaci openSAP, balíčky vzdělávání pro studenty, kteří se zajímají o kariéru v ekosystému SAP, a k dispozici je také program SAP Young Thinkers.

„Ekosystém SAP je obrovský, naši zákazníci celosvětově produkují 82 % lékařských přístrojů a 78 % potravin, stejně tak 22 z 25 nejznámějších internetových obchodů používá naše řešení. Tohle jsou aktuálně velmi důležité oblasti, které musí fungovat hladce. Nejen na českém trhu je ale dlouhodobě nedostatek kvalifikovaných vývojářů a konzultantů. Proto právě teď, v době karantény, chceme dát stávající i příští generaci IT profesionálů a aktivních uživatelů našich řešení příležitost vzdělávat se díky bezplatnému přístupu do digitálních kurzů,“ okomentovala Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR.

Interaktivní aplikace openSAP
Platforma openSAP nabízí zdarma velké množství e-learning kurzů věnovaných chytrým technologiím, jako jsou strojové učení či internet věcí, ale také programování v jazyce JAVA, etice umělé inteligence a dalším tématům. Výuka probíhá interaktivní formou a zahrnuje i herní a diskuzní fóra s odborníky. Podcasty a formáty tzv. microlearningu, tedy získávání informací v krátkých intervalech, poskytují uživatelům snadno konzumovatelný obsah.

Otevřená cesta pro kariéru v ekosystému SAP
Pro studenty, kteří mají zájem o kariéru v rámci ekosystému SAP a chtějí studovat na jedné z více než 3 800 univerzit patřících do programu SAP University Alliances, jsou na tři měsíce zpřístupněny 4 studijní balíčky: materiály o řešení SAP S/4HANA, SAP S/4HANA Cloud Finance, SAP SuccessFactors a modelování v SAP HANA. Různé formáty učení jsou přístupné ve vícero jazycích a zahrnují teorii i praktické ukázky. Nástroje pomohou studentům připravit se na dosažení globální certifikace SAP, zdarma mohou také absolvovat jeden pokus o tuto zkoušku.

SAP Young Thinkers pro školáky a učitele
Pro školáky a jejich učitele, kteří zůstávají doma, je tu program SAP Young Thinkers. Vzdělávací komunita zahrnuje globální síť ambasadorů programu, jimiž jsou angažovaní zaměstnanci a partneři SAP. Ti poskytují základ digitální gramotnosti s cílem inspirovat mladou generaci ke kariéře v oborech STEAM (věda, technologie, strojírenství, umění a matematika). Tato platforma nabízí vzdělávání zaměřené na informatiku, ekonomiku a kreativní metodiky řešení soustředící se na 17 cílů udržitelného rozvoje OSN. Jedním z kurzů je např. kódování v oblíbeném programovacím jazyce Snap!.

SAP bude kurzy průběžně přizpůsobovat zpětné vazbě a požadavkům účastníků tak, aby jim během domácího studia poskytl co nejlepší vzdělávací platformu.

TESCO SW a.s.

Tesco SW se zapojilo do iniciativa „3D tiskem proti COVID-19 – Olomoucký kraj“, která sdružuje dobrovolníky a firmy, které mají k dispozici 3D tiskárny a chtějí je využít pro tisk ochranných štítů, které slouží proti šíření viru způsobujícího onemocnění COVID-19. Tyto štíty pak zdarma distribuují do celého Olomouckého kraje do Domovů pro seniory, do lékáren, lékařům a ostatnímu zdravotnickému personálu apod. Zaměstnanci se v době karantény zapojili do šití roušek a firma podpořila akci Tričkování dobročinné organizace Crosspoint.
Již v počátku karantény bylo některým našim členům zřejmé, že ekonomické náklady budou významné, a bylo by dobré souběžně s epidemiologickou situací řešit o hospodářské otázky. Josef Tesařík ve spolupráci s Tomášem Jelínkem, který připravil pro ČISOK první návrh možných oblastí česko-izraelské spolupráce v boji s Covid-19, oslovil vedení Olomouckého kraje s návrhem na vytvoření hospodářského startéru tohoto regionu, který patřil mezi nejvíce zasažené. Hejtman Ladislav Okleštěk oznámil, že expertní tým zástupců Univerzity Palackého, Moravské vysoké školy Olomouc a Vysoké školy logistiky, hospodářské komory začali od května připravovat opatření pro ekonomické oživení. Jednou z oblastí, kde v tomto kraji přímo pomáhá i ČISOK je rozvoj projektů Smart Healthcare na půdorysu česko-izraelské spolupráce.

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Lék, který může pomoci pacientům s koronavirem, míří do Česka

Teva Pharmaceuticals CR daruje 9 990 tablet hydroxychlorochinu nemocnicím v ČR

Praha, 16. 4. 2020 – Společnost Teva Pharmaceuticals CR daruje nemocnicím v Česku 9 990 tablet hydroxychlorochinu 200 mg. Léčivý přípravek vyráběný společností Teva není v tuzemsku registrován, proto musel dovoz získat zvláštní povolení od Ministerstva zdravotnictví.

 Léčivý přípravek Hydroxychloroquine-sulfaate Teva 200 mg dovezla společnost Teva Pharmaceuticals CR z jiného státu v Evropské unii. „Hydroxychlorochin je léčivý přípravek schválený pro léčbu malárie, lupusu nebo revmatoidní artritidy v mnoha státech a v klinické praxi je používán roky. Nicméně kvůli experimentálnímu použití léčivého přípravku při epidemii COVID-19 po něm poptávka v Evropě a dalších státech narostla. Proto bylo těžké jej do Česka dostat. Jsme ale rádi, že jsme se speciálním povolením od Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) zvládli dovézt bezmála 10 000 tablet tohoto léčivého přípravku. Na základě formálních doporučení a doporučených dávek pro experimentální použití v léčbě COVID-19 by toto množství mohlo být potenciálně využito k léčbě více než 600 pacientů,“ vysvětluje Juan Carlos Conde Ibarra, generální ředitel Teva Pharmaceuticals pro Česko a Slovensko. „Naším záměrem je darovat Hydroxychloroquine-sulfaate Teva 200 mg českým nemocnicím. V současné době zpracováváme požadavky od poskytovatelů zdravotní péče a tento léčivý přípravek jim budeme následně distribuovat na základě našich možností a v souladu s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR, dodává Conde Ibarra.

Ministerstvo zdravotnictví schválilo použití léčivého přípravku společnosti Teva speciálně pro pacienty s COVID-19. Léčivý přípravek Hydroxychloroquine-sulfaate Teva 200 mg není primárně určen pro léčbu tohoto onemocnění, nicméně jeho použití v léčbě COVID-19 se opírá o doporučený postup vytvořený na základě spolupráce České lékařské společnosti J. E. Purkyně, klinické skupiny COVID Ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Do nemocnic a domovů pro seniory míří 8 400 litrů dezinfekce

5. 2020, Praha – Celkem 166 českých a slovenských nemocnic a domovů pro seniory dostane 8 400 litrů dezinfekce. Daruje jim je společnost Teva, která získala od ministerstva zdravotnictví povolení k produkci vlastního dezinfekčního přípravku na ruce. Ten vyrábí ve svém opavském závodě.

„Už začátkem března daroval náš opavský závod lidem v první linii speciální kombinézy, respirátory a dezinfekci z vlastních zásob. V našich provozech totiž musíme dodržovat přísné hygienické podmínky a měli jsme tak na skladě dostatečné zásoby ochranných prostředků. Mohli jsme tak pomoci opavské nemocnici a dalším potřebným v kraji hned v začátcích epidemie, kdy byla situace s dodávkou ochranných pomůcek nejkritičtější. Nyní můžeme vyrábět dezinfekci sami a poskytnout ji většímu počtu zařízení, popisuje Richard Szrajber, ředitel závodu na výrobu účinných látek Teva Czech Industries s.r.o. v Opavě.

Společnost Teva postupně rozdělí 1 390 kusů pětilitrových kanystrů s dezinfekcí a dalších 7 287 kusů lahviček po 200 ml do 166 českých a slovenských nemocnic a domovů pro seniory. „V této nelehké době se zaměřujeme na to, abychom zajistili nepřerušované dodávky našich léků pacientům. Zároveň se ale snažíme různými způsoby pomoci zdravotnickým institucím a dalším v celé zemi. Proto jsme se rozhodli použít naše kapacity k výrobě dezinfekce v závodu v Opavě a tuto desinfekci darovat nemocnicím a domovům důchodců. Doufáme, že tím také přispějeme k boji s koronavirovou infekcí. Dezinfekční přípravek na ruce také používají všichni naši zaměstnanci, kterých je v Česku a na Slovensku více než 1 700, vysvětluje Juan Carlos Conde Ibarra, generální ředitel Teva Pharmaceuticals pro Česko a Slovensko.

V polovině dubna už společnost Teva Pharmaceuticals oznámila, že také daruje českým nemocnicím 330 balení neregistrovaného léčivého přípravku s hydroxychlorochinem, který mohou lékaři podávat hospitalizovaným pacientům s covid-19.

Fakultní nemocnice v Plzni

Systém péče o infekční pacienty s onemocněním COVID-19

Fakultní nemocnice v Plzni prokázala v reakci na pandemii koronaviru vysokou profesionalitu při řešení krizových situací. Již 6. března  proběhlo první zasedání krizového štábu, který se skládal  z pracovníků vedení FN, přednostů oddělení, které byly určeny pro péči o koronavirové pacienty, epidemiologa a mikrobiologa. Jednání krizového štábu se zpočátku konala prezenčně, minimálně ob den, v případě potřeby i častěji, posléze přešla v daleko pružnější formu videokonferencí.

Od 6. března byly v celé FN omezeny návštěvy a od 12. března byla všechna pracoviště uvedena do zvláštního režimu. Byl omezen provoz ambulancí, utlumen operační program, pracovní směny v nemocnici byly vytvořeny tak, aby se pracovníci co nejméně setkávali a i v případě nutnosti vyhlásit karanténu pro určitou skupinu pracovníků bylo možné dále zajišťovat provoz nemocnice bez výrazných omezení. Ve FN byla současně vytvořena záložní lůžková kapacita pro budoucí infekční pacienty. FN velice rychle vytvořila kapacitu 50 intenzivních plně ventilovaných lůžek, při nejhorším katastrofickém scénáři byla FN schopna aktivovat až 127 ventilovaných lůžek. Pro veřejnost byla otevřena 2 odběrová místa biologického materiálu (na Borech a na Lochotíně), na testování přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2, původce onemocnění COVID-19.

Kontinuálně byly zajišťovány ochranné pomůcky pro veškerý zdravotnický personál. V počátečních fázích byly přednostně zajišťovány ochranné pomůcky pro lékaře a ošetřující personál, který přicházel do styku s infekčními nebo potenciálně infekčními pacienty. Krizový štáb byl denně informován o skladovém stavu ochranných prostředků a dezinfekce. Denně byla monitorována epidemiologická situace a všichni zaměstnanci nemocnice byli informováni o počtu nakažených pacientů nemocí COVID-19 v Plzeňském kraj, o počtu pacientů s touto nemocí hospitalizovaných ve FN Plzeň, o počtu zemřelých a o počtu vyléčených osob.

Kromě testování na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 v organizmu bylo dále zavedeno vyšetřování funkce štítné žlázy a hladiny vitaminu D u pacientů s potvrzeným onemocněním COVID-19, což mělo bezprostřední vliv na řízení léčby těchto pacientů ve formě substituce jak hormonů štítné žlázy, tak vitaminu D. Souvislost s infekcí koronavirem a možnost využití v prevenci bude předmětem dalšího výzkumu. Biobanka FN Plzeň ve spolupráci s pracovišti pečujícími o infekční pacienty zahájila na počátku dubna sběr a skladování vzorků séra a plazmy od pacientů s onemocněním COVID-19. Vzorky již jsou a budou využívány ve vlastních výzkumných projektech FN Plzeň a též bude možné jejich využití v rámci mezinárodní spolupráce evropské infrastruktury biobank (Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure, BBMRI-ERIC) a také přispěla informacemi o průběhu epidemie v rámci celosvětové společnosti biobank (International Society for Biological and Environmental Repositories, ISBER), která je bude postupně zpracovávat a využívat v léčbě i výzkumu.

Zpracováno na základě informací MUDr. Václava Šimánka, Ph.D., ředitele a doc. MUDr. Eduarda Kasala, CSc. náměstka pro léčebně preventivní péči Fakultní nemocnice v Plzni.

Jan Cejthamr

Jan Cejthamr, zástupce OrCam Technologies na českém trhu a nový člen Komory, připravil on-line výuková videa, která názorně ukazují, jak asistenční přístroj OrCam MyEye 2 používat. Tuto variantu si mohou zájemci zvolit, pokud nechtějí osobní zaškolení. Je ideální pro ohrožené skupiny, tedy starší spoluobčany a lidi s oslabenou imunitou. V květnu pak společnost uspořádala na Facebooku sérií 4 soutěží. Jednalo se o tři dlouhodobé zápůjčky a darování jednoho zařízení v hodnotě 130 00 Kč.

 

Ladislav Novák

Ladislav Novák byl jako zástupce z oboru chemie přizván do prvního jednání krizového týmu ministra Karla Havlíčka, kde se shromažďovali informace o možných dodavatelích prostředků na výrobu jak osobní, tak komunální desinfekce. Byl hostem pracovní skupiny COVID při MPO, která se zabývala monitoringem a podporou dodávek od českých výrobců osobních ochranných pomůcek (OOP). Pod vedením náměstka Petra Očka skupina soustřeďovala požadavky na OOP ze všech sektorů.

 

Linda Štucbartová

Pomoc, propojování a popularizace aneb 66 dní učení, sdílení a podpory

 S ohledem na to, že pandemie mne připravila o většinu lektorského i konzultačního businessu, využila jsem tento čas k podpoře skupiny Klubu svobodných matek, podpořila propojování různých expertů z Izraele a České republiky a v neposlední řadě přispěla k popularizaci aktivit Česko-izraelské obchodní komory (ČISOK) v souvislosti s tématem Izrael jako Start-Up Nation.

Pomoc

Mnozí šili roušky, já jsem ovšem ve třetí třídě nezvládla ani jehelníček.  Tak jsem se přidala k pomoci matkám samoživitelkám.  Novinářka Nora Fridrichová, která se touto problematikou dlouhodobě zabývá, upozorňuje na skutečnost, že skupina rodičů samoživitelů je u nás poměrně rozsáhlá – jedná se o 200 000 rodin, jejichž hlavní živitel většinou pracuje na DPP nebo DPČ.  Více než měsíc trvalo vládě schválení kompenzačního bonusu i pro tuto skupinu.

Polovina rodin má rozpočet 20 000 Kč na měsíc, třetina pouze 10 000 Kč.  Najednou se tyto zranitelné rodiny ocitly bez příjmů.  Zároveň se musely vypořádat s nástrahami on-line vyučování.  Mnohé děti tak zůstaly bez kontaktu se školou a ostatními vrstevníky.  Jako matka dvou dospívajících dětí jsem si uvědomila, jaké nároky on-line vyučování začalo klást na naši domácnost, a to mám štěstí, že manžel se věnuje ICT.  Každé dítě potřebovalo počítač, wifi nestíhala a tiskárna po pár dnech zátěžového provozu odešla do věčných lovišť.  A teď si podobnou situaci promítněte z pohledu nízkopříjmové rodiny v odlehlé lokalitě.  Nejdříve jsem se soustředila na předávání použitých notebooků, stolních počítačů či tabletů.  Následně přišly na řadu mobilní telefony.  S postupující krizí mnohé matky začaly řešit, zda, popřípadě kde koupí funkční telefon a kde zároveň vezmou peníze na jídlo a nájem.  Stále existují rodiny, které dosud nedostaly slíbené peníze z ošetřovného.  Mimochodem, zkoušeli jste si sami podat žádost?  Uspěli jste napoprvé?  Bez scanneru?  Bez datové schránky?  A jak si opatříte potvrzení, že škola je zavřená, v době, kdy byly zavřené všechny školy a počítačové dovednosti nepatří mezi Vaše silné stránky?  Po elektronice přišlo na řadu zasílání oblečení či hraček, své příjemce našly i dětské brýlové obroučky. Šetřit se muselo všude, velkým problémem však bylo, že byly dlouho zavřené i obchody či tradiční místa zásilkovny.  Často tedy nebyla hodnota daru pouze v podobě poskytnuté věci, ale zejména v jejím odeslání a doručení konkrétní příjemkyni.  Tato pomoc mne naučila hodně nejen o skutečném stavu jedné opomíjené sociální skupiny.  S digitalizací je nutné začít na úrovni státu nikoliv v podobě dalších koncepčních dokumentů, ale v každodenní praxi při styku s úřady.  Různé strategie by následně měly brát v úvahu i počítačovou gramotnost různých skupin ve společnosti a snažit se ji zvýšit.  A do třetice – on-line vzdělávání není o zasílání úkolů emailem žákům a jejich rodičům, ačkoliv tento postup v mnoha školách týdny převládal.

Propojování

S ohledem na podobný průběh pandemie v České republice a v Izraeli se Komora aktivně snažila propojit možné zainteresované experty, poradce či politiky ohledně předávání best-practice a sdílení efektivních postupů v rámci boje s pandemií.  Šlo zejména o postupy v rámci plošného testování, e-Health či konkrétní bilaterální spolupráci v rámci vědy a výzkumu.  Díky Tomáši Jelínkovi, zmocněnci za e-Health v ČISOKu, a Delaně Mikolášové z velvyslanectví v Tel Avivu za spolupráci.  Těším se, že Česko-izraelské inovační dny v Liberci a v Olomouci na podzim dále posunou konkrétní projekty a podpoří další posun v oblasti e-Health a telemedicíny.  Otázkou zůstává, nakolik budeme ochotni přijmout osvědčené postupy či nakolik budeme opět plýtvat časem, energií a finančními prostředky na znovuobjevování kola v podobě známé české cesty.

Popularizace

Veškeré aktivity spojené s přednášením se přesunuly do on-line světa.  A tak jsem měla možnost vyzkoušet Zoom, Click, MS Teams, Skype pro firmy, Slack a mnohé další aplikace.  S ohledem na to, že většina informací byla v médiích negativních, rozhodla jsem se zaměřit se na výhledy do budoucnosti, blízké i vzdálené.  Pro vzdělávací platformu EPALE jsem na základě marketingové metodiky Dr. Sharon Tal Itzkovich z Technionu připravila seminář Plán B aneb jak přemýšlet o alternativách.  Bohužel pandemie nám nedovolila pořádně oslavit ani 30. výročí opětovného navázání Československo-izraelských vztahů, ani 72. výročí existence Státu Izrael.  Díky vedení ČISOKu, se podařilo zorganizovat webinář na téma Izrael jako Start-Up Nation, kde jsem měla možnost hovořit nejen o izraelském unikátním start-upovém ekosystému, ale i o aktivitách Komory.  Děkuji Ondrovi a Gábině za pomoc se zajištěním.  Naše know-how rádi poskytneme a bude přínosem, pokud tato forma bude více využívána k informování širší veřejnosti o činnostech Komory či setkávání s inspirativními osobnostmi na dálku.

Rovněž jsem se věnovala mentoringové podpoře různých inovativních projektů, ať již v rámci studentského hackathonu nebo projektu Hack the Crisis CZ, který spadá pod CzechInvest.

V rámci působení v Radě pro komercializaci Univerzity Karlovy jsem posuzovala tři projekty, které budou podpořeny v rámci speciální výzvy pro hledání řešení v souvislosti s Covidem-19.

A samozřejmě s kolegou Jiřím Schlangerem jsme začali připravovat další setkání sekce Věda, výzkum a inovace již v červnu, protože krize ukázala, že budoucnost patří právě aplikovanému výzkumu a úzká spolupráce vědy s businessem je naprosto zásadní.

V rámci mezinárodní spolupráce s Izraelem jsem se věnovala podpoře mezinárodního EdTech summitu o nových formách vzdělávání, který proběhne virtuálně počátkem července.  Dále pomáhám s organizací konference organizace El Ha Lev, která se zabývá aktivní sebeobranou pro dívky i chlapce (Empowered Self Defense), jež se uskuteční v březnu 2021 v Praze.  Její unikátní koncept je založený na kombinaci asertivních komunikačních dovedností a fyzické obrany.  A do třetice na základě nabídky Prof. Dafny Kariv sháním vhodnou partnerskou instituci na rozjezd virtuálního akcelerátoru propojujícího ženy ve start-upech z České republiky a Izraele.

Pomoc podnikatelům a SMEs v Čechách?

Většinu svých aktivit jsem vykonávala v režimu pro bono, neboť jsem přesvědčena o jejich společenské prospěšnosti.  Být podnikatelem pro mne znamená potřeba vytvářet hodnotu, ať jsou podmínky jakékoliv.    O to více mne mrzelo, jak současná vláda přistupovala k podpoře a využití výrobků a služeb českých podniků a podnikatelů.  Pouhých proklamací, že právě podnikatelé a malé a střední podniky tvoří páteř české ekonomiky, se totiž rodiny, v nichž podnikají oba manželé, moc nenají.

Článek o aktivitách Komory v rámci pandemie – odkaz na rozhovor s Pavlem Smutným

Odkaz na Deník N

Odkaz na video EPALE

Odkaz na webinář

Článek vznikl na základě podkladů zaslaných našimi členy a ve zkrácené verzi vyšel v bulletinu 2/2020

 

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 775 919 160