Jak v současné době využít digitální transformaci k udržení a rozvoji podnikání, jak vybudovat Intelligent Enterprise a zaměřit se na všechny aspekty podnikání? Tedy na zákazníky, zaměstnance i na samotný byznys?

Podívejte se na stránky společnosti SAP, kde najdete mnoho zajímavých informací:

– záznamy z webinářů,

– zákaznické případové studie,

– rozhovory a články s experty i zákazníky SAP,

– a mnoho dalšího.

Více na www.sap.cz/sap-pomaha.

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161