V podvečer 12. června proběhl v Mramorovém sálu České spořitelny Kulatý stůl s Veronikou Kuchyňovou Šmigolovou, nastávající velvyslankyní ČR v Izraeli. Svou diplomatickou misi na Velvyslanectví ČR v Tel Avivu zahájí již v průběhu letních měsíců. V přátelské diskusi tak členové komory měli možnost osobně představit nové velvyslankyni své česko-izraelské projekty.

V závěru setkání proběhlo oficiální předání záštity, kterou naše Komora udělila projektu společnosti MMN, a.s. s názvem „Speciální rehabilitace pacientů s neurologickými následky poranění nebo onemocnění, poruchami vědomí“, který proběhne ve spolupráci s izraelskou nemocnicí Loewenstein.

Cílem spolupráce s nemocnicí Loewenstein v Izraeli a cílem samotného projektu je zavedení speciálních metod rehabilitace po poranění páteře, po poranění mozku a u dalších neurologických onemocnění, a především u pacientů s poruchami vědomí, od prosté somnolence až po kómatické stavy, a to na podkladě vyšetření základních kognitivních a percepčních funkcí. Cílem je zvýšení kvality obou oblastí a kvality života pacientů. Výsledky prací by měly být aplikovány do širší praxe i do povědomí širší zdravotnické veřejnosti.

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161