Od 18.03.2020 je v platnosti nařízení vlády Státu Izrael o zákazu vstupu všech cizinců na území.

Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu informuje občany, že od s platností od 18.03.2020

není povolen vstup žádným cizincům na území Státu Izrael

a to v souvislosti s pokračujícím bojem proti šíření virového onemocnění COVID-19.

 

Zdroj: https://www.mzv.cz/telaviv/cz/konzularni_informace_viza/koronavirus/kompletni_zakaz_vstupu_vsech_cizincu_na.html

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161