V podvečer 7. března 2023 uspořádala Komora Kulatý stůl s Tomášem Pojarem, poradcem pro národní bezpečnost. Debatovalo se o českém předsednictví EU, energetice, česko-izraelských vztazích a dalších zajímavých tématech.

Děkujeme všem za skvělou diskusi i hojnou účast a těšíme se na setkání při dalších akcích naší Komory.

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161