Valná hromada Česko-izraelské smíšené obchodní komory (ČISOK) zvolila na svém řádném zasedání v Praze členy Rady, hlavního orgánu ČISOK. Jejím prezidentem se již pošesté stal JUDr. Pavel Smutný, společník a spoluzakladatel advokátní kanceláře PORTOS (dříve CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ).

Své funkce viceprezidentů obhájili také Ing. Jiří Maceška, místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Mgr. Tomáš Pojar, poradce premiéra pro zahraniční a bezpečnostní politiku a bývalý velvyslanec České republiky v Izraeli. Novou viceprezidentkou byla zvolena Linda Štucbartová, DES, MBA, zakladatelka společnosti Diversio.

Valná hromada rovněž zvolila další členy Rady, kterými se stali Ing. Milan Hašek, Michal Kadera, LL.M., Ing. Martin Kult, MBA, Jakub Ludvík, MBA,
Ing. Tomáš Jelínek, CSc., Ing. Petr Mothejl a Ing. Jan Vrátník.

„Je mi ctí, že jsem byl opětovně zvolen prezidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory a je pro mne zavazující, že členská základna do mě vložila důvěru na další období. I nadále budu pracovat pro posílení obchodních vztahů mezi našimi zeměmi. Těším se na spolupráci s našimi členy a partnery.“ komentoval svůj úspěch v podobě opětovného zvolení JUDr. Pavel Smutný.

„V nové roli se chci zaměřit na komunikaci a zviditelnění činností Komory navenek, akvizici nových členů a v neposlední řadě podpořit i pozitivní vnímání významu česko-izraelských vztahů pro mladou generaci, pro kterou má Izrael jako Startup Nation mnohé příležitosti.“ odpovídá nově zvolená viceprezidentka Linda Štucbartová, DES, MBA, zakladatelka společnosti Diversio.

„Je to pro mne velká čest, velmi rád budu pokračovat v této pozici i nadále. Jsem jedním ze zakládajících členů ČISOK a budu i nadále aktivně přispívat k podpoře česko-izraelské relace“ odpovídá Ing. Jiří Maceška, místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Česko-izraelská smíšená obchodní komora byla založena v roce 1996, v současné době sdružuje přes 130 členů – malé, střední a velké podniky i významné fyzické osoby. Tato respektovaná nevládní a nezisková organizace je více než 27 let aktivní v podpoře všestranného rozvoje vzájemného obchodu mezi českými a izraelskými podnikatelskými subjekty.

Komora rovněž podporuje vztahy mezi oběma zeměmi na společensko-kulturní úrovni a intenzivně spolupracuje s diplomatickými zastoupeními a exekutivními složkami obou zemí. Komora se pravidelně účastní přípravy odborných a vládních misí. V roce 2011 Komora založila prestižní Cenu Arnošta Lustiga, posledními laureáty byli zvoleni v roce 2022 Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni a
v roce 2023 psychiatr a pedagog Cyril Höschl.

Česko-izraelské obchodní vztahy:

Obchodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael je poměrně liberalizovaná. ČR není mezi největšími obchodními partnery Izraele, ale naše obchodní výměna je vyšší než ve sousedních státech našeho regionu jako V4 a Rakouska. Naše dlouhodobá pozitivní obchodní bilance ve prospěch naší země vypovídá o tom, že se naše české firmy umí a dokážou se prosadit i na náročném izraelském trhu. Exportujeme do Izraele o polovinu více zboží než do Indie a několikanásobně více než do Kanady či Brazílie.

Odhadovaný export z ČR do Izraele byl v roce 2023 ve výši 23,6 mld. CZK

Odhadovaný import z Izraele do ČR byl v roce 2023 ve výši 8,6 mld. CZK

(Odhadovaný obrat exportu a importu ČR-Izrael za rok 2023 vychází z dat ČSÚ.)

KONTAKTY:

Oficiální stránky Česko-izraelské smíšené obchodní komory: www.cisok.cz

Pro média: Ondřej Bočkay, výkonný ředitel ČISOK, ,
+420 606 726 354

TZ ke stažení TZ_volební_VH_2024

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161