MINISTERSTVO FINANCÍ NAVRHUJE ZRUŠIT DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITOSTI, A TO I SE ZPĚTNOU ÚČINNOSTÍ

Vzhledem k současnému negativnímu ekonomickému výhledu chystá vláda i kroky, kterým se dříve bránila. Jedním z nich je zrušení daně z nabytí nemovitosti.

Cílem návrhu je dle vlády zlepšení dostupnosti vlastního bydlení pro mladé lidi, kterým díky tomu po nákupu nemovitosti zůstane více peněz v hotovosti, nicméně návrh počítá s plošným zrušením daně, které by tak dopadlo i na právnické osoby a související realitní transakce. Součástí opatření však bude i úprava v oblasti uplatnění odpočtu úroků jako nezdanitelné části základu daně z nově uzavřených úvěrů na bydlení, což nadále nebude možné.

Prodloužil by se i časový test pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 15 let, což dle vlády omezí prostor pro spekulanty na trhu s nemovitostmi, a dále podpoří pořizování vlastního bydlení.

ZPĚTNÉ ÚČINKY

S podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí není dle Ministerstva financí třeba vyčkávat až na případné projednání a schválení zákona Parlamentem, neboť bez ohledu na datum schválení by z tohoto návrhu měli profitovat všichni, jejichž daň je splatná od 31. 3. 2020. To v praxi znamená, že daň by byla odpuštěna všem, kteří dokončili svůj vklad na katastr nemovitostí v průběhu prosince roku 2019 nebo později. Pokud již byla daň uhrazena, pak vznikne přeplatek na dani, o jehož vrácení bude možné požádat.

OPT-IN

Návrh však bude nabízet i řešení např. pro lidi s novostavbou, která je od daně z nabytí nemovitosti osvobozena. Stačilo by ve lhůtě pro podání přiznání, nebo do 30 dnů ode dne účinnosti zákona oznámit finančnímu úřadu svůj zájem daň přiznat a případně uhradit (v případě novostaveb zůstává samozřejmě zachováno osvobození) a poté by bylo možné dále uplatňovat odpočty úroků z hypotečního úvěru. Využít tzv. opt-in by mohli poplatníci, jejichž daň je splatná od 31. března 2020 a návrh na vklad do katastru nemovitostí podali do 31. prosince 2019.

Tento návrh bude dnešního dne (17.4.2020) projednáván v rámci koalice a také s Národní ekonomickou radou vlády.

Kontakt pro více informací:

JUDr. Monika Rutland, partner

rutland & partners, advokátní kancelář s.r.o.

tel: +420 226 226 026

email:

 

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161