Technologická agentura ČR (TA ČR) plánuje 13. května vyhlásit 2. veřejnou soutěž v programu DELTA 2. Program je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu ve spolupráci českých podniků a výzkumných organizací s jejich protějšky v zahraničí. 

Uchazečem z České republiky může být jak výzkumná organizace, tak podnik, který musí zároveň vystupovat v roli hlavního řešitele za českou stranu.  

Hlavní parametry 2. veřejné soutěže a bližší informace můžete nalézt pod tímto odkazem: https://www.tacr.cz/program-delta-2-oznameni-terminu-vyhlaseni-2-vs-a-predbeznych-parametru/


Bližší informace týkající se podmínek partnerských zahraničních agentur budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR v nejbližších týdnechpod tímto odkazem: https://www.tacr.cz/soutez/program-delta-2/druha-verejna-soutez-8/  

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161